Teisines konsultacijos

ir teisine pagalba

Phone

+370 (698) 04360

  • Fizinių ir juridinių asmenų atstovavimas ginčuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis (dokumentų analizė, prašymų, pretenzijų, skundų, pareiškimų rengimas).
  • Fizinių ir juridinių asmenų atstovavimas drausminių nuobaudų skyrimo, apskundimo procese.
  • Prašymų dėl išankstinio drausminės nuobaudos panaikinimo rengimas.
  • Atstovavimas Lietuvos administraciniame ir Vyriausiajame administraciniame teismuose.
  • Teismo procesinių dokumentų rengimas.