Teisines konsultacijos

ir teisine pagalba

Phone

+370 (698) 04360

  • Teisinės konsultacijos.
  • Civilinių ieškinių, priešieškinių rengimas.
  • Atsiliepimų į civilinius ieškinius rengimas.
  • Dublikų, triplikų rengimas.
  • Pareiškimų, prašymų teismui rengimas.
  • Apeliacinių, atskirųjų, kasacinių skundų rengimas.
  • Atsiliepimų į apeliacinius, kasacinius skundus rengimas.
  • Atstovavimas visų instancijų teismuose.
  • Atstovavimas derybose su fiziniais ir juridiniais asmenimis.