Teisines konsultacijos

ir teisine pagalba

Phone

+370 (698) 04360

  • Konsultacijos įmonių steigimo, pirkimo – pardavimo ir kt. klausimais.
  • Įmonių steigimas kliento pavedimu (dokumentų rengimas, įstatų, nuostatų rengimas, tvirtinimas, registravimas).
  • Teisinė įmonės sudarytų sandorių analizė, ieškinių dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais rengimas.
  • Kreditorių interesų atstovavimas teisme ir kreditorių susirinkimuose, jų interesų apsauga bei reikalavimų teikimas.
  • Skolininko interesų gynimas.
  • Teisinė pagalba įmonių bankroto administratoriams.
  • Atstovavimas visuose Lietuvos Respublikos teismuose ir visose instancijose, civilinėse bylose, kylančiose iš su įmonių veikla susijusių teisinių santykių (sutarčių, jų vykdymo, skolos, žalos, bankroto ir kt.).
  • Teismo procesinių dokumentų (atsiliepimų, dublikų, triplikų, apeliacinių, atskirųjų, kasacinių skundų) rengimas.