Teisinės konsultacijos

ir teisinė pagalba

Phone

+370 (698) 04360

  • Teisinės konsultacijos laikinųjų ir nuolatinių leidimų gyventi bei dirbti Lietuvoje išdavimo klausimais, užsienio piliečių įdarbinimo, vizų gavimo ir kitais migracijos klausimais.
  • Konsultacijų teikimas ir dokumentų rengimas Lietuvos Respublikos pilietybei gauti.
  • Atstovavimas visuose Lietuvos Respublikos teismuose, sprendžiant ginčus kylančius dėl pilietybės praradimo, dėl jos atstatymo/suteikimo, leidimų gyventi, vizų išdavimo ir kt.