Teisinės konsultacijos

ir teisinė pagalba

Phone

+370 (698) 04360

  • Konsultacijos skolų prevencijos klausimais.
  • Dokumentų rengimas: skolų suderinimo aktai, pretenzijos, skolų atsiskaitymo grafikai.
  • Ikiteisminis skolų išieškojimo procesas.
  • Prašymų dėl teismo įsakymų rengimas, ieškinių rengimas.
  • Atstovavimas visuose Lietuvos Respublikos  teismuose.
  • Taikos sutarčių rengimas.