Teisines konsultacijos

ir teisine pagalba

Phone

+370 (698) 04360

Susidūrus su teisinio pobūdžio problemomis neišvengiamai reikalinga advokato (teisininko) teisinė pagalba. Visas gyvenimo sferas reguliuoja įstatymai, visuose procesuose dalyvauja žmonės. Įstatymai nustato taisykles, kurių privaloma laikytis. Pažeidus taisykles, paprastai tariant, susiduriama su įstatyme numatytomis pasekmėmis. Situacija, kai susiduriame su įstatyme numatytų teisių ir pareigų pažeidimu, yra tas taškas, kai laikas kreiptis teisinės pagalbos į specialistus, tartis, kaip apginti pažeistą teisę ar teisėtus interesus ar kaip elgtis pažeidus kitų asmenų teises ir teisėtus interesus.

Teisinę pagalbą teikia advokatai. Advokatė Ramunė Snarskytė teisinę pagalbą teikia Vilniaus miesto centre įsikūrusioje Vilniaus m. 1 advokatų kontoroje, esančioje adresu: Palangos g. 4. Susisiekus su advokate telefonu galima gauti pirminę trumpą informaciją dėl iškilusios problemos. Kai reikalinga išsamesnė advokato teisinė pagalba, kai reikia susipažinti su dokumentais ir pan., skiriama advokato konsultacija. Konsultacijos yra mokamos.

Asmuo, kuriam reikalinga teisinė pagalba turi galimybę kreiptis į advokatę ir internetu. Internetu teikiama tik tokia informacija, kuri nereikalauja platesnio situacijos išsiaiškinimo, susipažinimo su dokumentais ir pan.. Paprastai tai bendro pobūdžio klausimai. Konkreti situacija įvertinama konsultacijos metu.

Teisinė pagalba – tai ne tik konsultacija teisiniais klausimais. Teisinė pagalba (advokato pagalba) – didelė veiklos sfera. Advokato teisinė pagalba apima  visus veiksmus, kurie reikalingi problemos sprendimui. Tai gali būti dokumentų teismui rengimas (ieškiniai, atsiliepimai, dublikai, triplikai, skundai, prašymai ir kt.), atstovavimas asmens interesams visuose Lietuvos Respublikos teismuose (apylinkių teismai, apygardų teismai, Lietuvos Aukščiausiasis teismas). Advokatas pagal atstovavimo sutartį gali atstovauti asmenis ne tik teismuose.

Advokato pagalba

Kokia teisinė pagalba reikalinga, nustatoma konsultacijos metu įvertinus situaciją, susipažinus su dokumentais. Kartais teisinė pagalba apsiriboja vienkartinės paslaugos teikimu (pvz., parengiama pretenzija, parengiamas atsiliepimas ir pan.). Jeigu inicijuojamas civilinis procesas ar advokatas įstoja į bylą atsakovo, trečiojo ar suinteresuoto asmens pusėje, teisinė pagalba teikiama ne tik rengiant dokumentus teismui (atsiliepimo, skundo), bet ir atstovaujant teisme (atsakovui, trečiajam asmeniui). Atstovavimas teisme yra būdas pačiam asmeniui nedalyvauti teismo posėdžiuose (jeigu teismas nutartimi nepripažįsta šalies dalyvavimo teisme būtinu). Juokaujant sakytume, tai ne tik pagalba, tai žmogaus išgelbėjimas nuo dažnam nemalonių patirčių teismo posėdžių metu. Be abejo, šalies (asmens, kurio interesams atstovaujama) ir advokato tandemas teisme garantuoja išsamų įrodymų/atsikirtimų pateikimą, pozicijos išaiškinimą ir pan.

Advokato pagalba dažnai reikalinga ne tik civilinėse bylose, bet ir baudžiamosiose. Advokatas baudžiamojoje byloje teisinę pagalbą teikia ikiteisminiame tyrime ir teisme nagrinėjant bylą. Pripažintas įtariamuoju asmuo turi teisę matytis ir tartis su savo advokatu,  t. y. gali gauti teisinę pagalbą nuo įtarimo pareiškimo momento. Advokatas, dar kitaip vadinamas gynėju, turi teisę aktyviai veikti, kiek tai leidžia baudžiamojo proceso įstatymas, tiek ikiteisminiame tyrime, tiek teisme, siekiant teisingos bylos baigties.

Dėl teiktinos teisinės pagalbos su advokatu sudaroma teisinių paslaugų teikimo sutartis, kurioje apibrėžiamos atstovavimo ribos ir nustatomas atlyginimas (honoraras) už teisines paslaugas.

Jeigu jums reikalinga advokato pagalba – skambinkite kontaktuose nurodytu telefonu arba internetu užpildykite užklausos formą.