Teisinės konsultacijos

ir teisinė pagalba

Phone

+370 (698) 04360

Advokatas Vilniuje pasirengęs jums padėti visais teisiniais klausimais.

Skambinkite Dabar: +370 (698) 04360

advoco

Yra posakis – „Problemas reikia spręsti, kai jos atsiranda“. Ne visada jas įmanoma išspręsti patiems. Tuomet į pagalbą ateina advokatas. Advokato teikiamos paslaugos tam ir skirtos – padėti žmonėms spręsti jų problemas, ginti ir saugoti jų teisėtus interesus, padėti susiorientuoti klaidžiuose įstatymų labirintuose, teisingai suprasti įstatymo raidę, išaiškinti veiksmų ar neveikimo pasekmes, nukreipti tinkama linkme priimant sprendimus.

Advokatai teikia teisines paslaugas visoje Lietuvoje. Advokatai Vilniuje sudaro didžiąją Lietuvos advokatūros koorporacijai priklausančių advokatų dalį. Todėl teisinių paslaugų teikėjų pasiūla yra didžiulė. Kuris advokatas, liaudiškai tariant,  yra geras? Kaip ir kiekvienoje profesijoje yra visokių darbuotojų. Tai labai priklauso nuo asmeninių žmogaus savybių, kompetencijos. Dažnas, pasirinkdamas advokatą, vadovaujasi atsiliepimais apie jį, draugų, pažįstamų rekomendacijomis. Kompetencija yra svarbiausias kriterijus, bet žmogiškojo faktoriaus nereikia pamiršti, nes, kaip mes juokaujame, kartais žmogui reikia kunigo, psichologo, o ne advokato, bet tokias funkcijas kartais tenka atlikti ir advokatui. Todėl privalu mokėti bendrauti su žmonėmis, įvertinant, kad jie patiki advokatui savo konfidencialią informaciją, išsako jausmus, nuoskaudas ir t. t. Konsultacijų metu tenka matyti, kiek pastangų reikia žmogui išsakyti tam tikrą savo problemą ar atskleisti kokias tai nemalonias aplinkybes. Advokatas turi mokėti išklausyti ir girdėti, objektyviai įvertinti informaciją ir priimti sprendimą kaip elgtis – spręsti žmogaus problemą.

Advokato paslaugos

Visais atvejais advokatas – tai aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintis asmuo, teisininkas. Advokato paslaugų teikimas – tai jo kasdieninis darbas. Advokato teisinės paslaugos – visi veiksmai, reikalingi problemos sprendimui, paprastai aptariami advokato ir kliento sutartyje dėl teisinių paslaugų teikimo. Tai gali būti teisinės konsultacijos, dokumentų teismui rengimas (ieškiniai, atsiliepimai, skundai, prašymai ir kt.), atstovavimas asmens interesams visuose Lietuvos Respublikos teismuose (apylinkių teismai, apygardų teismai, Lietuvos Aukščiausiasis teismas) visose jų instancijose. Gali būti, kad teisinių paslaugų teikimas apsiriboja vieno veiksmo atlikimu (pvz., pretenzijos sutarties nevykdančiai įmonei surašymas, prašymo surašymas, dalyvavimas apklausoje ir kt.). Dažnai visų atliktinų veiksmų neįmanoma numatyti iš anksto. Atsižvelgiant į tai nustatomas atitinkamas atsiskaitymo už advokato teikiamas paslaugas būdas – nustatomas honoraras už visą aptariamą darbą arba pasirenkamas valandinis apmokėjimo būdas, arba derinama abu – honoraras ir valandinis apmokėjimas (paprastai už atstovavimą teisme arba už nenumatytai padidėjusias darbo apimtis).

Mano nuomone, geras advokatas – tai kompetetingas, kruopštus, rūpestingas žmogus.  Ne visos kliento situacijos sprendžiamos ar išsisprendžia taip, kaip žmogus įsivaizduoja ar pageidauja. Kartais advokato paslaugos reikalingos tam, kad tiesiog padėtų žmogui orientuotis sudėtingame civiliniame ar baudžiamajame procese. Kartais žinai iš anksto,  kad kliento situacija be perspektyvos (pvz., pagrįsta skola, akivaizdžiai pažeista sutartis, akivaizdi žala, įvykdytas nusikaltimas ir yra įrodymai ir t. t.). Tuomet advokato paslaugos (procesinių dokumentų rengimas, atstovavimas civilinėse ir baudžiamosiose bylose ir kt.) reikalingos kad kliento padėtis nebūtų dar keblesnė, kad dar labiau nebūtų pabloginta. Dažnas žmogus tiesiog nesugeba surašyti teismui teikiamų dokumentų pagal įstatymo reikalavimus, keliamus procesiniams dokumentams, nežino, kokiais įrodymais pagrįsti reikalavimus ar atsikirtimus, arba apskritai nežino, nuo ko pradėti gavęs kitos šalies ieškinį arba supratęs, kad jo teisės pažeistos. Advokato konsultacija dažnai padeda žmogui susiorientuoti, įvertinti savo situaciją, pasirinkti tą ar kitą veiklos planą ir t. t.

Advokato paslaugos Vilniuje

Advokatė R. Snarskytė teikia paslaugas „LEX“  advokatų kontoroje, Vilniaus skyriuje. Kontora įsikūrusi Vilniuje, Jasinskio g. 7-18, pačiame Vilniaus centre. Advokatas gali suteikti konsultaciją parašius laišką internetu – elektroniniu paštu. Tačiau, tokiu būdu, dažniausiai, neįmanoma suteikti pilnavertės konsultacijos, kadangi nesusipažįstama su dokumentais, nėra galimybės visko išsiaiškinti ir aptarti. Be to, reikia parengti atstovavimo dokumentus, teisinių paslaugų sutartį. Todėl tariamasi dėl konsultacijos kontoroje, kurios metu susipažįstama su dokumentais, išklausomi kliento pageidavimai, aptariamas atlyginimo už advokato paslaugas dydis.  Pokalbio metu įvertinama situacija ir priimamas sprendimas dėl tolimesnės veiklos.

Teisinės paslaugos teikiamos įvairiais klausimais, kylančiais iš šeimos, sutarčių, darbo, paveldėjimo ir kt. teisinių santykių. Advokatai Vilniuje rengia teismo procesinius dokumentus (pareiškimus, ieškinius, atsiliepimus, priešieškinius, dublikus, triplikus, apeliacinius skundus, atskiruosius skundus, kasacinius skundus, prašymus) dėl santuokos nutraukimo (bendru sutarimu, dėl vieno sutuoktinių kaltės, pagal vieno sutuoktinių pareiškimą); dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo; dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo; dėl išlaikymo bei vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo; pareiškimus dėl teismo leidimo išdavimo vienintelės gyvenamosios vietos pirkimo-pardavimo sandoriui sudaryti, įkeičiant butą ir kt. atvejais, kai šeimoje auginamas nepilnametis vaikas; pareiškimus dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo (pvz., kai mirus asmeniui palikimas buvo priimtas jį faktiškai valdant); pareiškimus dėl civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, ištaisymo, anuliavimo, pareiškimus dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo; dėl sandorių pažeidimų; dėl iškeldinimo; dėl skolos priteisimo; dėl žalos atlyginimo (pvz., eismo įvykių metu); dėl bendraturčių ginčų; dėl naudojimosi bendra daline nuosavybe tvarkos nustatymo; dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės; dėl santuokos metu įgyto turto padalijimo, dėl turto pripažinimo asmenine nuosavybe; dėl administracinių nuobaudų apskundimo; dėl darbo ginčų (pvz., atleidimas iš darbo) ir kt. Advokatas rengia sutarčių projektus, pretenzijas, prašymus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms dėl dokumentų, reikalingų bylose ieškovo ar atsakovo pozicijai pagrįsti išreikalavimo.

Advokatas yra aktyvus bylos rengimo procese. Tais atvejais, kai dokumentų klientas neturi (pvz., praradęs) arba pats negali jų gauti, advokato paslauga – išreikalauti juos iš fizinių asmenų ar privačių ar valstybinių įmonių – yra ypač pageidaujama. Advokato teisę gauti informaciją numato Lietuvos Respublikos Advokatūros įstatymo 44 str. 2 p., kuriame numatyta, kad  advokatas, teikdamas teisinę pagalbą, turi teisę rinkti teisinei pagalbai teikti reikalingą informaciją.

Advokatai dalyvauja ikiteisminiame tyrime ir gina teismuose baudžiamosiose bylose bei atstovauja nukentėjusiuosius baudžiamosiose bylose teikiant ir palaikant civilinius ieškinius.

Dažnai žmogus kreipiasi į advokatą per vėlai, t. y. kai jau nėra kaip padėti, kai pridaryta nepataisomų klaidų, pasirašyti dokumentai ir t. t. Todėl ypač visiems reikėtų suprasti, kokia vertinga yra advokato konsultacija prieš imantis kokios nors veiklos. Tam visada pasirengę advokatai Vilniuje. Jeigu jums reikia teisinių paslaugų – kreipkitės į advokatę Ramunę Snarskytę telefonu arba internetu užpildykite užklausos formą.

Kontaktai

  • Ramunė Snarskytė, Advokatų kontora „LEX“ Vilniaus skyrius, Jasinskio g. 7-18, LT-01112 Vilnius, Lietuva
  • ramune.snarskyte@yahoo.com
  • +370 (698) 04360

Klauskite Advokatės

Jei turite klausimų, pateikite juos žemiau. Pasistengsime atsakyti per 24 valandas.

Call Now ButtonSkambinti +370 (698) 04360