Teisinės konsultacijos

ir teisinė pagalba

Phone

+370 (698) 04360

 • Transporto priemonė traktuojama kaip padidinto pavojaus šaltinis. Pagal KET reikalavimus vairuotojas turi įvertinti eismo sąlygas, pasirinkti optimalų vairavimo greitį, būti atidus sekdamas eismo situaciją, greitai orientuotis ir t.t. Kiekvienas vairuotojas gali pakliūti į situaciją, kai gali tekti susidurti ne tik su baudžiamųjų įstatymų numatytais apribojimais, bet ir patirti finansinių nuostolių atlyginant nukentėjusiems asmenims padarytą turtinę […]

 • Sutinkamai su viešųjų pirkimų įstatymu, perkančioji organizacija, organizuojanti viešąjį pirkimą parengia pirkimo dokumentus bei sąlygas. Sudarant pirkimo sutartį su laimėjusia organizacija, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo kainos. Todėl perkančioji organizacija turi visapusiškai apsvarstyti savo teikiamas sąlygas, būti apdairi ir rūpestinga, kad išvengti galimų ginčų dėl sutarties […]

 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje kurį laiką individualios įmonės buvimo šeimos verslu faktas buvo preziumuojamas, o iš individualios įmonės, įsteigtos santuokos metu veiklos atsiradusios prievolės, remiantis CK 3.109 straipsniu, buvo savaime pripažįstamos bendromis solidariosiomis sutuoktinių prievolėmis. Tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 7 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-7-400/2012) ši pozicija buvo […]

 • Nutraukiant santuoką sutuoktiniai gali susitarti, kaip ir kokiomis dalimis bus dalijams santuokos metu įgytas turtas. Tačiau, jei santuokos metu yra prisiimti tam tikri  finansiniai įsipareigojimai (pvz., būsto paskola) vien jų susitarimo nepakaks: į procesą turės būti įtraukta trečioji šalis – kreditorius – į kurio sąlygas bus privaloma atsižvelgti. Dažniausiai kreditorius yra bankas, suteikęs vienokią ar […]

 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.155 str.2 d., 3.30 str., 3.159 str.2 d., Vaiko teisių konvencija 27 str. 2d.,Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 4 str. 1d. 7 p., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 2 d. numato abiejų tėvų pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, sudaryti jiems kuo geresnes sąlygas visapusiškai vystytis, tobulėti, augti sveikiems ir laimingiems. Tokia […]

 • Dažnai Lietuvos institucijoms ( valstybinėms institucijoms, teismams, notarams ir kt.) tenka pateikti užsienio valstybėje išduotus įmonių dokumentus ( steigimo sutartis, įstatus, išrašus iš įmonių registro ), mokymosi įstaigų išduotus atestatus, diplomus, įvairių įstaigų išduotas pažymas, liudijimus, valstybės ir savivaldybių jurisdikcijai priklausančių valstybės ir savivaldybių institucijų arba valstybės ir savivaldybių pareigūnų, įskaitant ir tuos dokumentus, kuriuos […]

 • Kad užsienio valstybėje sudarytai santuokai būtų taikoma Lietuvos teisė ( vaikų išlaikymo, skyrybų irk t. klausimai sprendžiami pagal Lietuvos įstatymus ir Lietuvoje), ją sudarę asmenys privalo apie tai informuoti Lietuvos institucijas.  Jeigu apie santuokos sudarymą nepranešama, t.y. nustatyta tvarka ją sudarę asmenys nesikreipia į civilinės metrikacijos skyrių pateikdami užsienio valstybėje  išduotą santuokos liudijimą, Lietuvos institucijos […]

 • Šiais emigracijos laikais ne retenybė yra santuokos tarp skirtingų valstybių piliečių, tuokiamasi įvairiose valstybėse. Kiekviena valstybė įstatymu įtvirtina reikalavimus ir procedūras santuokai sudaryti. Jei santuoka sudaryta laikantis užsienio valstybės įstatymų, tai ji bus teisėta ir pripažįstama kitose valstybėse. Užsienyje sudaryta santuoka pripažįstama Lietuvoje atitinkama tvarka ją įregistruojant Civilinės metrikacijos skyriuje (CMS). Santuoka bus įregistruojama, jei […]

 • Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad santuoka registruojama vieno iš susituokiančiųjų arba jų tėvų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigose, taip pat Lietuvos Respublikos konsulinėse įstaigose. Tai reiškia, kad įstatymas numato Lietuvos piliečiams galimybę įregistruoti tiek tarpusavio santuoką, tiek santuoką su kitos valstybės piliečiu Lietuvos Respublikos konsulinėje įstaigoje (diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos). Konsulinėje įstaigoje registruojamos […]

 • Vykdydami komercinius sandorius prekių – paslaugų tiekėjai savo klientams dažniausiai atideda mokėjimus – suteikia klientui laiko apmokėti sąskaitą – faktūrą ( pagal susitarimą – kaip nurodyta sąskaitoje faktūroje arba kaip nustatyta teisės aktuose). Sąskaita faktūra yra svarbus sandorių, susijusių su prekių tiekimu ir paslaugų teikimu grandinės dokumentas, inter alia,  nustatantis mokėjimo terminus. Nors prekės jau […]

Kontaktai

 • Ramunė Snarskytė, Advokatų kontora „LEX“ Vilniaus skyrius, Jasinskio g. 7-18, LT-01112 Vilnius, Lietuva
 • ramune.snarskyte@yahoo.com
 • +370 (698) 04360

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Klauskite Advokatės

Jei turite klausimų, pateikite juos žemiau. Pasistengsime atsakyti per 24 valandas.

Call Now ButtonSkambinti +370 (698) 04360