Teisines konsultacijos

ir teisine pagalba

Phone

+370 (698) 04360

  • Teisinės konsultacijos darbo teisės klausimais.
  • Ieškinių teismui rengimas (dėl neteisėto atleidimo iš darbo, dėl drausminių nuobaudų paskyrimo, dėl materialinės žalos atlyginimo turto ar sveikatos sužalojimo atveju ir kt.).
  • Darbo tvarkos taisyklių, pareiginių instrukcijų, individualių darbo sutarčių, materialinės atsakomybės, konfidencialumo, nekonkuravimo sutarčių rengimas.
  • Kitų įmonės vidaus ir išorės santykius reguliuojančių dokumentų rengimas.
  • Atstovavimas visuose Lietuvos Respublikos teismuose ir visose instancijose.
  • Teismo procesinių dokumentų (atsiliepimų, dublikų, triplikų, apeliacinių, atskirųjų, kasacinių skundų) rengimas.