Teisines konsultacijos

ir teisine pagalba

Phone

+370 (698) 04360

  • Teisinės konsultacijos paveldėjimo klausimais (testamentas, palikimo atsiradimas, palikimo priėmimas, įpėdinių eilė, paveldėjimo teisės liudijimas, nuosavybės teisės liudijimas, privalomoji palikimo dalis ir kt.).
  • Ieškinių teismui rengimas (dėl paveldėjimo teisės liudijimo panaikinimo, testamento panaikinimo, privalomosios dalies dydžio, termino palikimui priimti pratęsimo ir kt.).
  • Pareiškimų teismui rengimas (dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo – palikimo priėmimo fakto, giminystės ryšių ir kt.).
  • Atstovavimas visuose Lietuvos Respublikos teismuose ir visose instancijose.
  • Teismo procesinių dokumentų (atsiliepimų, dublikų, triplikų, apeliacinių, atskirųjų, kasacinių skundų) rengimas.