Teisines konsultacijos

ir teisine pagalba

Phone

+370 (698) 04360

  • Teisinės konsultacijos sutarčių sudarymo, galiojimo, pasibaigimo, nutraukimo, atitikimo Lietuvos įstatymams ir tikrajai šalių valiai, dėl galimų neigiamų pasekmių prevencijos, sutartinės atsakomybės taikymo bei kitais klausimais.
  • Sutarčių rengimas.
  • Sutarčių analizė.
  • Atstovavimas derybose dėl sutarčių rengimo, sudarymo, vykdymo, nutraukimo.
  • Atstovavimas visuose Lietuvos Respublikos teismuose.
  • Teismo procesinių dokumentų (atsiliepimų, dublikų, triplikų, apeliacinių, atskirųjų, kasacinių skundų) rengimas.