Visuomenės gyvenimas vyksta pagal visuotinai priimtas taisykles, įtvirtintas įstatymuose.

Valstybė įsipareigoja įgyvendinti įstatymų laikymąsi, tačiau tuo turi rūpintis ne tik valstybės valdžios organai, bet ir pati visuomenė – tiek kiekvienas žmogus asmeniškai, tiek per visuomeninio pobūdžio susivienijimus. Vienas tokių susivienijimų yra advokatūra, organizacija, vienijanti advokatus. Būtent advokatai turi galimybę kvalifikuotai ir efektyviai suteikti reikiamą teisinę pagalbą tiek prevenciškai aiškindami teisę, tiek teisių pažeidimo atveju, atstovauti fizinių asmenų bei juridinių asmenų teisėms ir teisėtiems interesams teismuose, valstybinėse ir visuomeninėse organizacijose. Advokato svarbiausia užduotis – žmogaus teisių, jo teisėtų interesų gynimas visomis įstatymų suteiktomis priemonėmis. Vykdydamas šias užduotis advokatas padeda vykdyti teisingumą, turėdamas įgaliojimus vykdyti valstybės pavestą funkciją – ginti asmens laisves ir teises, tuo pačiu, veikdamas laisvai ir nepriklausomai pagal asmens pavedimą, veikti sąžiningai, abipusio pasitikėjimo sąlygomis, užtikrinant konfidencialumą, kliento paslapties saugojimą. Šie advokato veiklos principai bei kitos veiklos taisyklės, kurių laikytis įpareigoja valstybė, įtvirtinti Lietuvos Respublikos Advokatūros įstatymo nuostatose. Iš kitos pusės, valstybė nustatydama advokatų veiklos taisykles suteikia advokatams nemažai teisių ir garantijų, pavyzdžiui, advokatų veiklos laisvę ir nepriklausomumą, sąlyginį advokato, vykdančio profesines pareigas, ir advokato kontoros neliečiamumą, teisę gauti informaciją iš visų įmonių, įstaigų ir organizacijų ir kt. Valstybė advokatams numato ir atitinkamas pareigas – advokatas privalo apdrausti savo profesinę civilinę atsakomybę, kelti profesinę kvalifikaciją, saugoti advokato veiklos metu jam patikėtą informaciją ir kt.

Advokatė Ramunė Snarskytė dirba „LEX“ advokatų kontoroje, Vilniaus skyriuje. Bendra teisinio darbo patirtis 17 metų. Teisines paslaugas teikia Lietuvos bei užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims. Teisinės paslaugos apima klientų konsultavimą, įvairaus pobūdžio dokumentų rengimą, teismo procesinių dokumentų rengimą bei atstovavimą ir gynybą visuose Lietuvos Respublikos teismuose, teisėsaugos, valstybės ir savivaldos institucijose.

Advokatė Ramunė Snarskytė yra Pabaltijo teisininkų aljanso Yourlawyers (www.yourlawyers.eu) narė. Bendradarbiauja su Latvijos, Estijos, Belgijos teisininkais spręsdama Lietuvos ir užsienio fizinių ir juridinių asmenų problemas Lietuvoje bei minėtose valstybėse.

“Galimoms problemoms užkirsti kelią galima tinkamai ir laiku įvertinus situaciją. Visapusiška problemos teisinė analizė, kūrybiškas profesionalus problemos sprendimas, abipusis pasitikėjimas, orentacija į rezultatą, o ne į procesą – pagrindiniai veiklos principai. Jei su problemomis jau susidūrėte, esu pasirengusi Jums padėti – spręsti teisinius klausimus ar rungtis teisminiuose procesuose. Nuo dokumentų rengimo ir konsultacijų iki derybų bei atstovavimo teisme, kur bebūtumėte – Lietuvoje ar užsienyje. Greitai, kvalifikuotai, atsakingai.” - Advokatė R.Snarskytė

Darbo patirtis: 1982-1987 m. Vilniaus valstybinis Universitetas, Teisės fakultetas, 1987-1989 m. valstybinė notarė, nuo 1992 m. Lietuvos advokatūra, advokatė, Vilniaus m. advokatų kontora „LEX“ Vilniaus skyrius.

Kalbos: lietuvių, rusų, prancūzų, anglų

Advokatė R.Snarskytė

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.