Įstatymas numato tris santuokos nutraukimo atvejus:

  1. Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu (CK 3.51 straipsnis)

  2. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės (CK 3.60 straipsnis)

  3. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu (CK 3.55 straipsnis)

Kokį santuokos nutraukimo būdą pasirinkti?

Tai priklauso nuo sutuoktinių valios ir jų bendravimo geranoriškumo. Dažnai skirtis nutarę asmenys nenori teismo proceso – nori santuoką nutraukti greitai ir pigiai. Paprastai teismo procesas vyksta rašytine tvarka (nereikia asmeniškai dalyvauti teismo posėdyje), t. y. į teismo posėdį besiskiriantys asmenys nekviečiami, todėl nėra galimybių vilkinti proceso neatvykimu, aplinkybių aiškinimusi ir t. t.. Pigus – nes nereikia mokėti žyminio mokesčio nei už procesą, nei už dalijamą turtą. Išlaidas sudarys tik atlyginimas už advokato (teisininko) suteiktas paslaugas. Priimtas teismo sprendimas įsigalioja po trisdešimties dienų. Paprastai toks teismo sprendimas neskundžiamas apeliacine tvarka (nors tokią galimybę įstatymas numato), kadangi tai lemia pats santuokos nutraukimo būdas – bendras sutarimas.

Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Kas tai?

Skyrybos abipusiu sutarimu, liaudyje vadinamu „skyrybos geruoju“ arba „taikios skyrybos“, yra besiskiriančių asmenų laisva valia išreikštas susitarimas nutraukti santuoką ir susitarti dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Pasekmės – tai turto teisinio režimo nustatymas po skyrybų (kurio asmeninėn nuosavybėn turtas ar jo dalis atiteks po santuokos nutraukimo), nepilnamečio vaiko (vaikų) gyvenamosios vietos nustatymas, jų išlaikymo (alimentai), bendravimo su nepilnamečiu vaiku (vaikais) tvarkos nustatymas, vienas kito išlaikymo nustatymas (jei tai reikalinga), prievolių kreditoriams pasidalijimas. Jeigu sutuoktiniai bent vienu šių klausimu nesutaria, tuomet skyrybos galimos kitu pagrindu, pvz., dėl kito sutuoktinio kaltės.

Dokumentų teismui rengimas santuokos nutraukimo bylose – viena iš advokato teikiamų paslaugų. Tokiu atveju su teisininku (advokatu) sudaroma teisinių paslaugų teikimo sutartis, kurioje nurodoma veiksmų (paslaugų) apimtis – dokumentų dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu parengimas ir pateikimas teismui.

Skyrybų abipusiu sutarimu teismui teikiamas prašymas dėl santuokos nutraukimo ir santuokos nutraukimo pasekmių sutartis, kurią sprendimu tvirtina teismas.

Prašyme nutraukti santuoką bendru sutarimu išdėstomos santuokos nutraukimo priežastys, nurodoma, ar nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai, ar parengta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuri pateikiama teismui, ar abu pareiškėjai veiksnūs, kokias pavardes pageidauja pasilikti po santuokos nutraukimo.

Santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje nurodomos jau minėtos pasekmės, dėl kurių besiskiriantys susitaria – kaip pasidalijamas santuokos metu įgytas turtas, su kuriuo iš tėvų nustatoma nepilnamečių vaikų (vaiko) gyvenamoji vieta, išlaikymo vaikams (vaikui) dydis, bendravimo su vaikais (vaiku) kartu negyvenančiam tėvui (motinai) tvarka, išsprendžiamas prievolių kreditoriams vykdymo klausimas.

Teisinių paslaugų teikimui dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu turi būti pateikiami šie dokumentai:

  • nutraukti santuoką ketinančių asmenų tapatybę įrodančių dokumentų nuorašai;
  • santuokos liudijimo originalas;
  • vaikų gimimo liudijimų nuorašai;
  • išrašas iš VĮ „Registrų centras“ Gyventojų registro departamento apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
  • VĮ „Registrų centras“ išrašas apie santuokoje įgytą nekilnojamąjį turtą (išrašas teikiamas ir nesant turto);
  • VĮ „Regitra“ pažymą apie santuokoje įgytas transporto priemones (pažyma teikiama ir nesant santuokoje įsigytų transporto priemonių);
  • duomenys apie sutuoktinių kreditorius (jei tokie yra).

Gali būti reikalingi ir kiti dokumentai, bet visais atvejais nutraukiant santuoką bendru sutarimu šie yra pagrindiniai. Kokie konkrečiai dokumentai reikalingi, kiekvienu atveju aptariama su advokatu pirmo susitikimo (konsultacijos) metu.

Labai svarbu teisingai surašyti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį. Jos sąlygos negali prieštarauti įstatymams ir gerai moralei. Suprantama, teismas neatitinkančios įstatymų sutarties netvirtintų. Tokiu atveju būtų sugaištama laiko sutarties taisymui ir atitolinamas santuokos pabaigos momentas. Todėl rekomenduojama sutarties rengimą pavesti advokatui.

Sudarius teisinių paslaugų teikimo sutartį su advokatu, santuokos nutraukimo byla bendru sutarimu gali būti rengiama nuotoliniu būdu (internetu), t. y. bendraujant su santuoką ketinančiais nutraukti asmenimis internetu.

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.