Nuosavybės teisė

  • Teisinė pagalba.
  • Atstovavimas teisme.
  • Teismo procesinių dokumentų rengimas (ieškinių, priešieškinių pareiškimų, prašymų, atsiliepimų, dubliktų, triplikų, apeliacinių, kasacinių, atskirųjų skundų rengimas).
  • Ginčų dėl bendros nuosavybės sprendimas.
  • Naudojimosi bendru turtu tvarkos nustatymas.
  • Dalies bendroje nuosavybėje nustatymas.
  • Atidalijimas iš bendros nuosavybės.
  • Servituto nustatymas.
  • Naudojimosi bendru turtu pažeidimai.
  • Nekilnojamojo turto perleidimas.