Straipsniai

Darbo sutarties nutraukimas Darbo kodekso 125 straipsnio pagrindu – šalių susitarimu

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas125 straipsnis. 1. Viena darbo sutarties šalis gali raštu pasiūlyti kitai šaliai…

Skyrybos su nuteistaisiais laisvės atėmimo bausme

Dažni atvejai, kai vienam iš sutuoktinių esant nuteistam laisvės atėmimo bausme, reikia apsispręsti, kokį santuokos…

Administracinės nuobaudos už vairavimą neblaiviam

Nuo 2017 metų sausio 1 dienos pradėjo galioti naujas Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK).

Dėl preliminariosios sutarties sudarymo

Situacija: “Pasirašiau susitarimą su buto pardavėjo brokeriu, kad tikrai pirksiu butą ir pradėjau procesą banke…

Žalos atlyginimas, esant neapdraustai transporto priemonei

Pasitaiko atvejų, kai į eismo įvykį patenka transporto priemonė, neapdrausta privalomu civilinės atsakomybės draudimu.

Lifto remonto išlaidų paskirstymas (LAT apžvalga)

Ar daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai, gyvenantys tose laiptinėse, kuriose neįrengti liftai,…

Sutuoktinių prievolės pagal vartojimo kredito sutartis. Solidarus prievolės vykdymas

Daugelis šeimų yra patyrę situaciją, kai trūksta lėšų nuo “algos iki algos“, kai jų nepakanka…

Atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės

CK 4.75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrosios dalinės nuosavybės objektas valdomas, juo naudojamasi ir…

Trumpai apie santuokos nutraukimą dėl sutuoktinio kaltės

Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės nagrinėjamas teisme. Bylai pradėti reikalinga pateikti ieškinį.

Turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas dėl eismo įvykio

Transporto priemonė traktuojama kaip padidinto pavojaus šaltinis. Pagal KET reikalavimus vairuotojas turi įvertinti eismo sąlygas

Spaudos ženklų skaičius vertimo raštu puslapyje

Sutinkamai su viešųjų pirkimų įstatymu, perkančioji organizacija, organizuojanti viešąjį pirkimą parengia pirkimo dokumentus bei sąlygas.

Sutuoktinių turtinės prievolės, susijusios su jų dalyvavimu individualios įmonės veikloje

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje kurį laiką individualios įmonės buvimo šeimos verslu faktas buvo preziumuojamas

Kredituoto turto pasidalijimo galimybės santuokos nutraukimo atveju

Nutraukiant santuoką sutuoktiniai gali susitarti, kaip ir kokiomis dalimis bus dalijams santuokos metu įgytas turtas.

Vaikų išlaikymo fondo išmokos nepilnamečiams vaikams

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.155 str.2 d., 3.30 str., 3.159 str.2 d., Vaiko teisių konvencija…

Oficialių dokumentų pripažinimas Lietuvoje ir užsienyje

Dažnai Lietuvos institucijoms ( valstybinėms institucijoms, teismams, notarams ir kt.) tenka pateikti užsienio valstybėje išduotus…

Kodėl reikia registruoti Lietuvoje užsienyje sudarytą santuoką?

Kad užsienio valstybėje sudarytai santuokai būtų taikoma Lietuvos teisė (vaikų išlaikymo, skyrybų irk t. klausimai…

Susituokėme Anglijoje. Kokia yra santuokos registravimo tvarka Lietuvoje?

Šiais emigracijos laikais ne retenybė yra santuokos tarp skirtingų valstybių piliečių, tuokiamasi įvairiose valstybėse.

Gyvename Airijoje, ketiname susituokti. Ar būtina grįžti į Lietuvą?

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad santuoka registruojama vieno iš susituokiančiųjų

Atsiskaitymų pagal komercinius sandorius terminai, palūkanų dydis

Vykdydami komercinius sandorius prekių – paslaugų tiekėjai savo klientams dažniausiai atideda mokėjimus