Kad užsienio valstybėje sudarytai santuokai būtų taikoma Lietuvos teisė (vaikų išlaikymo, skyrybų irk t. klausimai sprendžiami pagal Lietuvos įstatymus ir Lietuvoje)

Kad užsienio valstybėje sudarytai santuokai būtų taikoma Lietuvos teisė (vaikų išlaikymo, skyrybų irk t. klausimai sprendžiami pagal Lietuvos įstatymus ir Lietuvoje), ją sudarę asmenys privalo apie tai informuoti Lietuvos institucijas. Jeigu apie santuokos sudarymą nepranešama, t.y. nustatyta tvarka ją sudarę asmenys nesikreipia į civilinės metrikacijos skyrių pateikdami užsienio valstybėje išduotą santuokos liudijimą, Lietuvos institucijos savo iniciatyva informacijos apie tai nerenka. Kitaip sakant, asmuo, sudaręs santuoką užsienyje ir jos neįregistravęs Lietuvoje, gali klaidingai laikyti save nevedusiu (neištekėjusia). Tačiau reikia žinoti, kad Lietuvos neiformavimas apie sudarytą santuoką užsienyje neapsaugo nuo galimų įvairaus pobūdžio iš santuokos teisinių santykių kylančių neigiamų pasekmių.

Gali būti visa grandinė situacijų, paaiškėjus ( teisme įrodžius santuokos faktą), kad asmuo yra galiojančioje santuokoje kitoje valstybėje. Tai sąlygotų sutuoktinių turtinių, kreditorinių įsipareigojimų atsiradimą, santuokos, sudarytos galiojant kitai santuokai, negaliojimą su visomis pasekmėmis ir t.t.

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.