Sutarčių sudarymas yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimai sukurti, pakeisti ar panaikinti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo jų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Bendraudami su žmonėmis atliekame daugybę susitarimų. Sutartys, kurioms įstatymai ar šalių susitarimas nenustato rašytinės formos, gali būti sudaromi žodžiu (CK 1.72 str.). Jas patvirtiname tiesiog žodžiu, susitardami. Žodinių susitarimų nevykdantis žmogus yra laikomas nesąžiningu, melagiu ar apgaviku. Atsakomybė dėl tokio susitarimo nevykdymo sunkiai įrodoma, nes nėra dokumento, apibrėžiančio susitarimo dalyką, šalių pareigas, terminus ir kt. Aišku, jei susitarimo nesilaikymas pažeidžia kito asmens teises, neišvengiamai tik teismas išspręs problemą, susitarimą, kuris iki tol buvo nustatytas žodiniu susitarimu, įformindamas teismo sprendimu (pvz., bendraturčiai naudojosi bendru turtu pagal žodinį susitarimą kol nesusipyko. Tuomet teismine tvarka buvo nustatyta naudojimosi bendru turtu tvarka). Sutartis – yra sutarties dalyvių valios išreiškimas, o žodinis susitarimas – vienas iš valios išreiškimo būdų. Esant ginčui dėl žodinio susitarimo vykdymo, sunku įrodinėti savo poziciją.

 

Sutarčių sudarymas

Kur kas patikimiau civilinius teisinius santykius įforminti rašytine sutartimi. Visus susitarimus galima įforminti raštu, tačiau yra sutartys, kurių rengimui privaloma rašytinė forma. Šios sutartys išvardintos civilinio kodekso 1.73 straipsnyje, pvz., fizinių asmenų sandoriai, kai sandorio suma sudarymo metu yra didesnė kaip vienas tūkstantis penki šimtai eurų, išskyrus sandorius, kurie ir įvykdomi sudarymo metu; prekių pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartys; draudimo sutartys; arbitražiniai susitarimai; kilnojamojo daikto nuomos ilgesniam nei vienerių metų terminui sutartys; preliminarios sutartys; taikos sutartys, motorinės transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartys ir kt.

Sutarčių rengimas

 

Įstatymas numato, kokiems sandoriams reikalinga ne tik rašytinė, bet ir notarinė forma. Pvz., notarinė sutarties rengimo forma būtina sudarant daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perleidimo sutartį (pirkimo-pardavimo sutartis), vedybinę sutartį ir kt. Dažniausiai notariškai tvirtinamas sutartis rengia jas tvirtinantys notarai, tačiau jas paruošti gali ir patys ketinantys sudaryti sutartį asmenys, kaip ir visas kitas notariškai netvirtinamas sutartis. Kita vertus, dėl bet kokių sutarčių sudarymo galima kreiptis į advokatą. Dauguma advokatų teikia sutarčių rengimo paslaugas, kaip ir advokatė Ramunė Snarskytė, dirbanti Vilniaus centre, Jasinskio g. 7-18, įsikūrusioje „LEX“ advokatų kontoroje. Teisinių konsultacijų metu su advokatu galima aptarti visus rengiamos sutarties niuansus, išsiaiškinti atsakomybės, sutarties nutraukimo ir daugelį kitų svarbių klausimų, įtrauktinų į sudaromą sutartį, kad sutartis būtų aiški ir suprantama. Sutarčių rengimas– yra labai svarbus veiksmas, sukuriantis šalims teises ir pareigas. Labai svarbu įsigilinti į sutarties sąlygas, t. y. yra suprasti visus su sutartimi susijusius įsipareigojimus, jų vykdymo tvarką bei sutarties nevykdymo pasekmes. Paskubėjus ar neįsigilinus, galima patirti daugybę nepatogumų ir nuostolių. Dažnai žmonės kreipiasi į advokatą, kai atsiranda problemos, kylančios iš nepakankamai apgalvotos jau sudarytos sutarties (netinkamos sutarties sąlygos, neadekvatūs terminai, neįvykdomi įsipareigojimai ir pan.). Kadangi nutraukti pasirašytą sutartį yra atitinkami pagrindai ir tvarka, nutraukti sutartį yra daug sunkiau, nei ją sudaryti. Todėl, siekiant išvengti neigiamų pasekmių, susijusių su sutartimis, visada, prieš jas ruošiant ir sudarant, yra protinga pasitarti, pasikonsultuoti su profesionalais – advokatais, nes sutarčių rengimas – jų kasdieninis darbas.

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.