Pasakykite, kuris žmogus savo gyvenime nesusiduria su teisinėmis problemomis? Didesnių ar mažesnių jų turi kiekvienas. Daugelį iškilusių klausimų ar problemų kiekvienas žmogus sprendžia pats. Sprendžia taip, kaip laiko geriausia, kiek leidžia jo supratimas, galimybės ir įstatymų žinojimas. Pasitarus su artimaisiais, draugais, pažįstamais, dažnai jiems pavyksta daugelį klausimų išspręsti. Daugelis žino, kaip elgtis tam tikrose situacijose. Tačiau teisinio išsilavinimo neturintis žmogus negali žinoti teisinės specifikos. Net, jei jam atrodo, kad žino, nebūtinai žino pakankamai, kad nepadaryti klaidų prieš priimant kokį nors sprendimą ar sprendžiant problemą.

Kalbame nebūtinai apie atvejus, kai asmens atžvilgiu pradedamas ikiteisminis tyrimas arba kai jam pareiškiamas ieškinys civilinėje byloje. Tai atvejai, kuriuos reikia ypač detaliai aptarti, pasitarti su tuos dalykus išmanančiu profesionalu. Tačiau yra dalykai, kuriuos žmonės tiesiog turi žinoti, prieš imdamiesi kokios nors veiklos, prieš atlikdami kokį nors veiksmą. Tai padeda spręsti teisinės konsultacijos.

Patirtis rodo, kad daugelis žmonių tiesiog nežino elementarių dalykų. Nežino nuo ko pradėti skyrybų procesą, ką daryti, jei kaimynas užliejo butą, kas paveldės mirusiojo turtą, kas yra vekselis, ką daryti, jei bendraturtis trukdo naudotis bendru turtu ir t. t. Pavyzdžiui, kreipėsi asmuo dėl skolos priteisimo. Kaip įrodymą pateiktiną teismui asmuo pateikė skolininko rašytą raštelį, kuriame nurodyta paskolintoji suma ir parašas. Raštelyje nebuvo nurodyta nei data, nei pilnai nurodyti kiti duomenys. Toks raštelis – menka garantija kreditoriui. Asmuo, turintis tokį, neva, dokumentą turi būti pasirengęs ilgam teismo procesui, kitų įrodymų ieškojimui bei įrodinėjimui teisme. Jei kreditorius (skolintojas) laiku būtų pasikonsultavęs su advokatu (teisininku), ši jo problema būtų sprendžiama žymiai paprasčiau. Konsultacijos metu advokatas būtų pataręs, kad žymiai racionaliau prieš skolinant pinigus su skolininku susitarti dėl vekselio išrašymo. Skolininkui užpildžius nustatytos formos (lengvai randama internete) vekselį ir laiku negrąžinus skolintos sumos, kreditorius neturi kreiptis į teismą, o, pirmiausia, į notarą. Gavęs notaro vykdomąjį įrašą kreditorius (skolintojas) gali kreiptis tiesiai į pasirinktą antstolį, kuris ir pradeda skolos išieškojimo iš skolininko procesą. Vykdomasis įrašas yra vykdymo dokumentas. Tai reiškia, kad turint tokį įrašą, išieškojimas gali būti vykdomas be teismo proceso.

Dar vienas pavyzdys. Asmuo buvo nubaustas administracine tvarka už važiavimą be bilieto visuomeniniu transportu. Jam paskirta 17 eurų bauda. Asmuo šios baudos laiku nesumokėjo, išieškojimas buvo nukreiptas į jo darbovietę, darbdavys taip pat baudos neišskaitė iš prasižengėlio atlyginimo. Vėliau antstolis kreipėsi į teismą dėl baudos priteisimo. Už antstolio patvarkymo nevykdymą paskirta bauda darbdaviui 100 eurų už kiekvieną baudos (17 Eur) nesumokėjimo dieną. Na, teismo skirtą baudą (100 Eur) darbdavys sumokėjo. Labai nustebo ir išsigando, kai vieną dieną sužinojo, kad jo (jau ne kaltininko, o darbdavio) visas turtas areštuotas ir antstolio reikalaujama suma sudaro 21 000 eurų. Neapsirikau, 21 000 Eurų. Tuomet žmogus atbėgo pas advokatą su prašymu gelbėti. Prisiminkime, nuo ko viskas prasidėjo – nuo 17 eurų dydžio baudos. Konsultacija pas advokatą (teisininką) įvyko jau tada, kai situacija tapo kritiška. Paaiškėjo, kad net turint sumokėti tokią nedidelę baudą, bet nežinant, kuo gali baigtis nesumokėjimas laiku, galima turėti begales problemų. Šiuo atveju išaiškėjo, dėl ko susidarė tokio dydžio skola – klientas tiesiog nesuprato teismo nutarties esmės. Jo nuomone, sumokėjus 100 eurų teismo skirtą baudą, procesas turėjo baigtis, tačiau nesuprato, kad teismas skyrė po 100 eurų baudos už kiekvieną dieną, kai sumokės 17 eurų baudą. Didelių pastangų dėka beviltiška atrodžiusią problemą pavyko išspręsti ir skolą iš esmės sumažinti. Tai toks skaudus pavyzdys, kaip reikalinga advokto konsultacija visais atvejais, net pačiais paprasčiausiais. Teisininko (juristo) konsultacijos šiuo atveju būtų užkirtusios kelią didžiulės skolos susidarymui.


Kodėl reikalinga teisininko konsultacija?

Daugelis žmonių dalyvauja teismo procesuose, kurių metu priimami sprendimai, nutartys. Visada yra pravartu ne tik juos perskaityti patiems, bet ir parodyti advokatui, pasikonsultuoti, pasitarti, idant teisingai būtų suprastas teismo sprendimo ar nutarties tekstas, jų nutarimai, įpareigojimai ir t. t.

Teisinės konsultacijos prieš rengiant teismui teikiamus dokumentus (ieškinius, atsiliepimus, skundus ir kt.). Įstatymas nedraudžia kiekvienam asmeniui pačiam teikti teismui dokumentus. Dažnas žmogus tiesiog nesugeba surašyti teismui teikiamų dokumentų pagal įstatymo reikalavimus, keliamus procesiniams dokumentams, nežino, kokiais įrodymais pagrįsti reikalavimus ar atsikirtimus, arba apskritai nežino, nuo ko pradėti gavęs kitos šalies ieškinį arba supratęs, kad jo teisės pažeistos. Advokato konsultacija dažnai padeda žmogui susiorientuoti, įvertinti savo situaciją, pasirinkti tą ar kitą veiklos planą ir t. t. Esant reikalui advokato konsultacija perauga į teikiamas teisines paslaugas – dokumentų rengimą ir atstovavimą teisme.

 

Advokato konsultacijos


Advokato konsultacija Vilniuje

Viena iš teikiamų advokato (juristo) teisinių paslaugų – teisinės konsultacijos. „LEX“ advokatų kontoroje dirbanti advokatė Ramunė Snarskytė teikia konsultacijas įvairiais klausimais, kylančiais iš šeimos, sutarčių, darbo, žemės, paveldėjimo, baudžiamosios, administracinės ir kt. sričių. Advokatė konsultuoja įvairiais klausimais, bet populiariausi klientus dominantys klausimai yra tokie:

 • kaip parengti teismo procesinius dokumentus (pareiškimus, ieškinius, atsiliepimus, priešieškinius, dublikus, triplikus, apeliacinius skundus, atskiruosius skundus, kasacinius skundus, prašymus);
 • dėl santuokos nutraukimo (bendru sutarimu, dėl vieno sutuoktinių kaltės, pagal vieno sutuoktinių pareiškimą);
 • dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo;
 • dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;
 • dėl išlaikymo bei vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo;
 • dėl teismo leidimo išdavimo vienintelės gyvenamosios vietos pirkimo-pardavimo sandoriui sudaryti, įkeičiant butą ir kt. atvejais, kai šeimoje auginamas nepilnametis vaikas;
 • dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo (pvz., kai mirus asmeniui palikimas buvo priimtas jį faktiškai valdant);
 • dėl civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, ištaisymo, anuliavimo;
 • dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo;
 • dėl sandorių pažeidimų;
 • dėl iškeldinimo;
 • dėl skolos priteisimo;
 • dėl žalos atlyginimo (pvz., eismo įvykių metu);
 • dėl bendraturčių ginčų žemės klausimais;
 • dėl naudojimosi bendra daline nuosavybe tvarkos nustatymo;
 • dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės;
 • dėl santuokos metu įgyto turto padalijimo;
 • dėl turto pripažinimo asmenine nuosavybe;
 • dėl administracinių nuobaudų apskundimo;
 • dėl darbo ginčų (pvz., atleidimas iš darbo), darbo teisės klausimai;
 • dėl civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje;
 • dėl gynybos baudžiamojoje byloje
 • kitais klausimais.

Advokato (teisininko) konsultacijos teikiamos telefonu, internetu bei atvykus į „LEX“ advokatų kontorą, esančią Jasinskio g. 7-18, pačiame Vilniaus centre, iš anksto susitarus. Konsultacijos telefonu ir internetu yra populiarios, tačiau dažniausiai jos yra bendro pobūdžio ne tik dėl privatumo išsaugojimo, bet ir todėl, kad išsamiai išanalizuoti situaciją ir numatyti problemos sprendimo kelią galima tik išanalizavus dokumentus, gyvai pasikalbėjus su žmogumi, išklausius ir pamačius jį. Dažnai rašydamas laišką žmogus ne viską pasako ar pasako taip, kaip jis supranta. Todėl jo traktuojama problema gali būti ne ten, kur ji yra iš tikrųjų.

Konsultacijos metu dažnai paaiškėja visai kiti dalykai.

Taigi, šiuo tekstu noriu akcentuoti, kad advokato / juristo konsultacija padės jums spręsti problemas, apsispręsti, pagaliau gauti atsakymus į paprastus klausimus. Kad atsakymo į paprastą klausimą nežinojimas netaptų didele problema, kreipkitės į advokatą konsultacijai. Konsultacijos yra mokamos. Tai turėtų būti suprantama, nes advokato teikiama konsultacija yra paslauga. Už paslaugas (šiuo atveju žinias) mokama. Konsultacijos kaina yra 80-100 €. Prieš ko nors imantis nepasitarus su advokatu, išlaidos ateityje gali būti neprognozuojamos.

Dažnai žmogus kreipiasi į advokatą per vėlai, t. y. kai jau nėra kaip ar sunku padėti, kai pridaryta klaidų, pasirašyti dokumentai ir t.t. Todėl visiems reikėtų suprasti, kokia vertinga yra advokato konsultacija prieš imantis kokios nors veiklos.

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.