Daugelis šeimų yra patyrę situaciją, kai trūksta lėšų nuo “algos iki algos“, kai jų nepakanka automobiliui ar būstui įsigyti, kai nėra lėšų išleisti vaiką į mokyklą, pagaliau, atsitikus nelaimei ar netekus darbo.

Daugelis šeimų yra patyrę situaciją, kai trūksta lėšų nuo “algos iki algos“, kai jų nepakanka automobiliui ar būstui įsigyti, kai nėra lėšų išleisti vaiką į mokyklą, pagaliau, atsitikus nelaimei ar netekus darbo. Dažnu atveju, situaciją gelbsti paskolos, šiuo metu itin populiarūs vartojimo kreditai. Sudarant vartojimo kredito sutartį labai svarbu suprasti, kokio pobūdžio prievoles prisiima sutuoktiniai.

Pasisakydamas dėl sutuoktinių prievolių Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sutuoktiniai atsako pagal skirtingų rūšių turtines prievoles: sutuoktinių prievolės gali būti asmeninės arba bendrosios, pastarosios – bendrosios dalinės arba solidariosios. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad, kai santuoka nutraukiama, solidariosios sutuoktinių prievolės nedalijamos ir nemodifikuojamos – buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai, išskyrus atvejus, kai kreditorius sutinka, kad liktų vienas skolininkas. Kilus ginčui dėl sutuoktinių turtinės prievolės pobūdžio, jį išimtinai nustato tik teismas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2010).

Esant visų prievolės šalių (sutuoktinių ir kreditorių) sutikimui solidariosios prievolės gali būti modifikuojamos, pvz., vieną iš sutuoktinių atleidžiant nuo prievolės vykdymo iš dalies, pakeičiant jas į asmenines šalių sutartomis dalimis.

Santuokos nutraukimo bylose teismas išsprendžia klausimą dėl atsiskaitymo su kreditoriais pagal vartojimo kredito sutartis. Jei sutartyje buvo aptarta solidarioji pareiga grąžinti kreditą ir kreditorius nesutinka su kitais prievolės įvykdymo būdais, po santuokos nutraukimo teismas nustato solidarų prievolės įvykdymą abiems sutuoktiniams. Pasitaiko atvejų, kai nutraukus santuoką buvę sutuoktiniai nesupranta, kodėl vienam jų padengus pusę kredito ir toliau vykdomas išieškojimas būtent iš to paties, jo nuomone, jau prievolę įvykdžiusio buvusio sutuoktinio, kitaip sakant, nesupranta, kas yra solidari atsakomybė. Solidari atsakomybė reiškia, kad už prievolės įvykdymą atsako abu buvę sutuoktiniai, tačiau išieškoma iš to, kuris gali prievolę įvykdyti. Įvykdęs solidarią prievolę asmuo, iš kurio turto/pajamų buvo išieškota, turi teisę pusę išieškotos sumos prisiteisti iš prievolės nevykdžiusio buvusio sutuoktinio, pateikdamas ieškinį teismui, jei, aišku, nesusitariama geruoju.

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.