Dažnai Lietuvos institucijoms ( valstybinėms institucijoms, teismams, notarams ir kt.) tenka pateikti užsienio valstybėje išduotus įmonių dokumentus

Dažnai Lietuvos institucijoms ( valstybinėms institucijoms, teismams, notarams ir kt.) tenka pateikti užsienio valstybėje išduotus įmonių dokumentus ( steigimo sutartis, įstatus, išrašus iš įmonių registro ), mokymosi įstaigų išduotus atestatus, diplomus, įvairių įstaigų išduotas pažymas, liudijimus, valstybės ir savivaldybių jurisdikcijai priklausančių valstybės ir savivaldybių institucijų arba valstybės ir savivaldybių pareigūnų, įskaitant ir tuos dokumentus, kuriuos išduoda prokuroras, teismo pareigūnas arba teismo sprendimus vykdantis asmuo ir kt.. Užsienio valstybėje išduodami oficialūs dokumentai, kurie pateikiami kitos valstybės institucijoms turi būti nustatyta tvarka legalizuoti. Dokumento legalizavimas reikalingas tam, kad vienos valstybės dokumentai galiotų, sukeltų teisines pasekmes kitoje valstybėje. Dokumento legalizavimas yra valstybės patvirtinimas, kad dokumentas yra legalus ir oficialus toje valstybėje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimo Nr.1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma „Apostille“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 straipsnyje nustatyta, kad dokumentų legalizavimas yra Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento (toliau vadinama – Konsulinis departamentas) valstybės tarnautojo arba diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno (toliau vadinama – konsulinis pareigūnas) atliekamas dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas, kurio reikia tam, kad vienos valstybės dokumentus galėtų svarstyti kitos valstybės institucijos, šie dokumentai sukeltų teisines pasekmes kitoje valstybėje, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo.

1997 m. liepos 19 d. Lietuvoje įsigaliojo Hagos konvencija ( 1961 m. spalio 1d.), pagal kurią nustatyta vienpusė dokumento legalizavimo procedūra, kai dokumento tikrumas patvirtinamas tik dokumento kilmės valstybėje pažymint jį specialia pažyma „Apostille“. Toks dokumentas gali būti pateikiamas prie Hagos konvencijos prisijungusių valstybių institucijoms (Lietuvos, Airijos, Baltarusijos, Belgijos, Bulgarijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Italijos, Turkijos, Vokietijos, Maltos ir kt.) be papildomo patvirtinimo. Visi kiti oficialūs dokumentai, išduoti valstybėse, neprisijungusiose prie Hagos konvencijos, turi būti legalizuoti jo kilmės valstybėje bei antrą kartą legalizuojami valstybėje, kurios institucijoms pateikiami. Tokia bendra taisyklė.

Lietuvoje išduotų dokumentų galiojimas užsienyje

Visi Lietuvoje išduoti oficialūs dokumentai, kurie bus pateikiami užsienio valstybėms prisijungusioms prie Hagos konvencijos turi būti patvirtinti pažyma „Apostille“ išduota Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos konsuliniame departamente arba Lietuvos Respublikos diplomatunėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse. Pateikiant tokį dokumentą kitoje valstybėje papildomai legalizuoti nereikia.
Visi Lietuvoje išduoti oficialūs dokumentai, kurie bus pateikiami užsienio valstybėms, neprisijungusioms prie Hagos konvencijos turi būti patvirtinti pažyma „Apostille“ bei papildomai legalizuojami valstybėje, kurios institucijoms bus pateikiami.

Užsienio valstybėse išduotų dokumentų galiojimas Lietuvoje

Lietuvos institucijoms pateikiami dokumentai, išduoti užsienio valstybėse, prisijungusiose prie Hagos konvencijos turi būti patvirtinti pažyma „Apostille“, papildoma legalizacija Lietuvoje nereikalinga.
Lietuvos institucijoms pateikiami dokumentai, išduoti užsienio valstybėse, neprisijungusiose prie Hagos konvencijos turi būti patvirtinti pažyma „Apostille“ bei papildomai legalizuojami Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos konsuliniame departamente arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse.
Dokumentų legalizavimo nereikalaujama, kai dokumentai yra sudaryti ar (ir) išduoti Lietuvos Respublikoje reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų.
Pažyma „Apostille“ neturi galiojimo termino. Ji galioja tiek, kiek galioja pats dokumentas.

Dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis

2010 m. sausio 29 d. Lietuvoje įsigaliojo 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis. Lietuvos, kaip ir kitų valstybių konvencijos dalyvių, civilinės būklės aktų (gimimo, santuokos, mirties) išrašai, išduoti pagal Konvencijos patvirtintą formą turi būti priimami kitose prie Konvencijos prisijungusiose valstybėse (Austrija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Graikija, Italija, Ispanija, Juodkalnija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Moldova, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Serbija, Slovėnija, Šveicarija, Turkija, Vokietija) be jokių papildomų formalumų (legalizavimo, tvirtinimo Apostille ar vertimo)

Valstybių, prisijungusių prie 1961 m. Hagos konvencijos sąrašą galite rasti čia.

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.