Sutinkamai su viešųjų pirkimų įstatymu, perkančioji organizacija, organizuojanti viešąjį pirkimą parengia pirkimo dokumentus bei sąlygas.

Sutinkamai su viešųjų pirkimų įstatymu, perkančioji organizacija, organizuojanti viešąjį pirkimą parengia pirkimo dokumentus bei sąlygas. Sudarant pirkimo sutartį su laimėjusia organizacija, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo kainos. Todėl perkančioji organizacija turi visapusiškai apsvarstyti savo teikiamas sąlygas, būti apdairi ir rūpestinga, kad išvengti galimų ginčų dėl sutarties vykdymo ateityje vien dėl to, kad sutarties rengėjas nesuprato perkamos paslaugos esmės, įkainių skaičiavimo specifikos ir kt.
Pavyzdys. Santykiuose, kylančiuose iš viešųjų pirkimų sutarties, tarp šalių kilo ginčas dėl apmokėjimo už suteiktas vertimo raštu paslaugas. Sutarties punkte, įvardijančiame darbų pateikimo formą, nebuvo nurodyta, koks spaudos ženklų skaičius laikomas vertimo raštu puslapiu. Todėl šalys skirtingai skaičiavo atlyginimą už suteiktas paslaugas : paslaugos pirkėjas skaičiavo fizinius puslapius, teikėjas, būdamas profesionalus tokio pobūdžio paslaugų teikėjas – puslapiu laikė tam tikrą skaičių spaudos ženklų. Ginčas kilo dėl puslapio dydžio vien todėl, kad tai nebuvo aptarta pirkimo sutartyje, kurios sąlygas nustatė pirkimo rengėjas. Nėra norminio akto, įtvirtinančio spaudos ženklų skaičių puslapyje, už kurį moka paslaugos gavėjas. Bylą nagrinėjęs teismas sprendė, kad šiai teisinei situacijai spręsti būtina atsižvelgti į viešoje erdvėje nurodytas vertimo paslaugų biurų naudojamus puslapio, skaičiuojant spaudos ženklus, matus, bei paslaugų įkainius. Kompleksiškai vertinant viešoje erdvėje esančią informaciją matyti, kad įmonės, teikiančios vertimo paslaugas, naudoja 1 500 ženklų be tarpų (t.y.1600,1700 su tarpasi) standartą. Analizuojant viešoje erdvėje pateiktas kainas matyti, kad jos, atsvelgiant į kalbų įvairovę, kitas dedamąsias (redagavimas, vertėjo patvirtinimas ir kt.) kinta nuo 7 EUR iki 18 EUR už vertimo puslapį. 1500 spaudos ženklų vertimo puslapyje yra Europos sąjungos institucijų oficialiai naudojamas matas.
Pastebėtina tai, kad vertimo paslaugų specifika, analizuojant pateiktą vertimui medžiagą ir gaunamą rezultatą, susijusi su gautų ir suteiktų apimčių kitimu. Kitaip tariant, vertimo biure gauta užduotis išversti žodį, kurį sudaro šešios raidės, išvertus tą žodį į kitą kalbą nebūtinai susidarys šešios raidės. Taigi, vertimo paslaugų tiekėjai savo darbą įvertina pagal atspausdintų simbolių skaičių puslapyje, nepriklausomai, kokio dydžio formato prasme puslapis, kiek jame išdėstyta žodžių, kokiu šriftu ir kokio dydžio paraštės. Reikia suprasti, kad tą patį tekstą galima išdėstyti keliuose puslapiuose ir tas pats tekstas gali sutipti vos į kelias eilutes. Atlyginimas už paslaugą priklausys nuo spaudos simbolių skaičiaus puslapyje ir, aišku, nuo sutartos kainos.
Minėtu ginčo atveju, teismas patenkino paslaugos tiekėjo ieškinį.

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.