Nutraukiant santuoką sutuoktiniai gali susitarti, kaip ir kokiomis dalimis bus dalijams santuokos metu įgytas turtas.

Nutraukiant santuoką sutuoktiniai gali susitarti, kaip ir kokiomis dalimis bus dalijams santuokos metu įgytas turtas. Tačiau, jei santuokos metu yra prisiimti tam tikri finansiniai įsipareigojimai (pvz., būsto paskola) vien jų susitarimo nepakaks: į procesą turės būti įtraukta trečioji šalis – kreditorius – į kurio sąlygas bus privaloma atsižvelgti. Dažniausiai kreditorius yra bankas, suteikęs vienokią ar kitokią paskolą. Visai nesvarbu, kurio sutuoktinio vardu suteikta paskola. Preziumuojama, kad abu sutuoktiniai atsakingi kreditoriui. Santuokos nutraukimas ir bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės padalijimas negali būti pripažintas solidariųjų prievolių pasibaigimo pagrindu.

Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.126 straipsniu vieno ar abiejų sutuoktinių kreditoriai turi teisę įstoti į bylą dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo kaip tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus. Ieškinį dėl turto padalijimo reiškiančio sutuoktinio pareiga ieškinyje nurodyti jam žinomus bendrus sutuoktinių ar vieno iš jų kreditorius. Sutuoktinis, pareiškiantis ieškinį dėl turto padalijimo, privalo kreditoriams pranešti apie bylos iškėlimą, išsiųsdamas jiems ieškinio kopiją. Tokia nuostata įstatyme įtvirtinta dėl to, kad teismas priimdamas sprendimą dėl santuokinio turto padalijimo turi garantuoti ne tik sutuoktinių, bet ir kreditorių interesų apsaugą.

Kokie yra būdai pasidalinti kredituotą nekilnojamąjį turtą ar skolinius įsipareigojimu skredito įstaigai? Kasacinis teismas formuoja praktiką, jog kai santuoka nutraukiama, neįvykdytos solidariosios sutuoktinių prievolės, kurių įvykdymo terminas nėra suėjęs, nedalijamos ir nemodifikuojamos – buvę sutuoktiniai lieka bendraskolininkais, išskyrus, kai kreditorius sutinka, kad liktų vienas skolininkas. Šiuo atveju nekilnojamojo turto nuosavybės teisė ir būsto paskola teismo sprendimu perduodama vienam iš sutuoktinių. Tam yra būtinas kreditoriaus pritarimas/ sutikimas, kuris realiai išreiškiamas gavus procesinius dokumentus ( ieškinį ar pareiškimą dėl santuokos nutraukimo, sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių) ir nepareiškus prieštaravimų. Nesant aiškiai išreikšto kreditoriaus sutikimo pakeisti šalių sutarties sąlygas, yra pagrindas pripažinti, kad sutartis pažeidžia kreditoriaus interesus. Be to, CPK 266 str. įtvirtintas imperatyvusis draudimas teismui spręsti klausimą dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų. Neįtraukus į teismo procesą kreditorių, galimas teismo proceso atnaujinimas CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu. Kreditorius gali pareikšti ieškinį teisme savo teisėms ir teisėtiems interesams ginti (CPK 279 str. 4 d.), nes kreditoriaus ir skolininkų ginčas laikomas neišspręstu.

Sutikdamas dėl prievolės perdavimo vienam iš sutuoktinių, kreditorius atsižvelgia į tai, ar paskolą grąžinti įsipareigojantis sutuoktinis turi pakankamai pajamų. Paprastai kitas sutuoktinis dovanoja iki turto dalybų padengtos paskolos dalį arba prašo piniginės kompensacijos. Jeigu kreditoriaus – banko sprendimu vieno sutuoktinio pajamų nepakanka prisiimti paskolos likutį, paskolos grąžinimui jų sutikimu gali būti pritraukiami tretieji asmenys (kitas bendraskolis (-ai) arba laiduotojas (-ai)), pavyzdžiui, tėvai ar kiti asmenys, turintys nuosavo turto, gaunantys pakankamas pajamas ir sutinkantys prisiimti šį įsipareigojimą.

Galima situacija, kai būsto nuosavybė pereina vienam sutuoktiniui, tačiau paskolą privalo grąžinti abu. Tai yra tas atvejis, kai būstas lieka tam sutuoktiniui, su kuriuo nustatoma nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta, o sutuoktinio, kuriam lieka būstas pajamos yra nepakankamos finansinių įsipareigojimų užtikrinimui.

Mažiausiai įtampos ir keblumų sukeliantis turto pasidalijimo būdas – turto pardavimas. Turtas parduodamas, grąžinama paskola, o likusi lėšų dalis pasidalijama tarp sutuoktinių. Tačiau gali būti, kad pardavus turtą gautos sumos dėl kainų rinkoje svyravimų nepakanka visai paskolai padengti. Tokiu atveju likusią skolos dalį turi grąžinti abu sutuoktiniai solidariai. Aišku, visada išlieka galimybė tartis su kreditoriumi dėl kitokio sprendimo.

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.