Daugelis teisinių problemų sprendžiamos teismuose. Jeigu pasiruošti teismui neįmanoma patiems, teisinės pagalbos kreipiamasi į advokatus.

Advokato veikla prilyginama individualiai veiklai (jeigu jis nedirba teisininku advokatų kontoroje pagal darbo sutartį). Advokatas negauna atlyginimo kaip valstybės tarnautojas ar kitas asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį. Todėl advokatui už paslaugas klientas moka honorarą (paslaugų kainą).


Advokato konsultacijos kaina

Advokatas teikia teisines paslaugas. Jų turinį sudaro teisinės žinios, kurias jis perduoda klientui už sutartą kainą (honorarą). Kartais žmonės nustemba, kai išgirsta, kad teisinės konsultacijos yra mokamos. Šiuo atveju tiktų pavyzdys: kai einate pas odontologą, toks klausimas, ko gero, nekyla O kai naudojatės kirpyklos paslaugomis? Savaime suprantama, už visas paslaugas kokios jos bebūtų reikia mokėti.

Kokią konkrečiai sumą asmuo mokės už teikiamas paslaugas, kiekvienas advokatas nustato pats, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, ginčo sumos dydį, advokato darbo laiko sąnaudas, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, ir kt.


Advokatų Vilniuje kainos

Advokatai (vadinami skyrybų advokatai, advokatas baudžiamojoje byloje ir kt.) turi nusistatę savo teikiamų paslaugų įkainius. Advokatų kainos Vilniuje lyginant su kitų Lietuvoje dirbančių advokatų įkainiais gali labai skirtis. Bylos ar atskiros paslaugos advokato kaina aptariama kiekvieną kartą su klientu ir įrašoma teisinių paslaugų teikimo sutartyje.

Kiek gali kainuoti advokato paslaugos?

Teismai, priteisdami bylinėjimo išlaidas iš bylą pralaimėjusios šalies (pilnai ar iš dalies), vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (teisinės paslaugos) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, kuris 2015 m. kovo 20 d. ministro įsakymu Nr.1R-77 pakeistas, padidinant koeficientus skaičiuojant užmokestį už advokato darbą. Šiomis rekomendacijomis iš dalies vadovaujasi ir advokatai, tačiau advokato darbo kaina (honoraras) byloje ar už atskirą paslaugą sutartas užmokestis nebūtinai sutampa su rekomendacijų pagrindu nustatytu galimu atlygiu už advokato darbą. Advokatui mokamas atlygis gali būti ženkliai didesnis ar mažesnis. Taip yra dėl to, kad advokatas laisvas įvertinti savo paslaugas, o klientas laisvas pasirinkti advokatą, kurio paslaugos jam prieinamos. Kaip ir visose srityse, taip ir advokatų kaina (honoraras) už darbą skiriasi.

Minėjome, kad maksimalus priteistinas išlaidų už advokato pagalbą dydis nustatytas Rekomendacijose. Taip pat minėjome, kad advokatas pats nustato savo honorarą (kainą), kuris nebūtinai gali sutapti su rekomenduojamuoju.

Kad būtų aiškiau, pateiksime pavyzdžius, koks sutinkamai su rekomendacijomis gali būti maksimalus priteistinas teisme (laimėjus bylą) užmokestis už advokato pagalbą.

Rekomendacijose nustatyti priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis (be individualiųjų įmonių) šalies ūkyje 2018 m. antrąjį ketvirtį sudarė 926,7 EUR). Atsižvelgiant į vidutinį šalies mėnesinį darbo užmokestį, apskaičiuojant honorarą už advokato teikiamas paslaugas, taikomi šie koeficientai:

 1. už pareiškimą spręsti ginčą ne teisme, jeigu toliau byla nagrinėjama teisme, – 0,3 (278,01 Eur)
 2. už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį – 2,5 (2316,75 Eur)
 3. už dubliką, tripliką – 1,5 (1450,5 Eur)
 4. už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo – 1,5 (1450,5 Eur)
 5. už atsakovo prieštaravimą dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo, už ieškovo atsiliepimą į atsakovo prieštaravimą – 0,85 (787,695 Eur)
 6. už pareiškimą išduoti teismo įsakymą – 0,25 (231,68 Eur)
 7. už skolininko prieštaravimą dėl kreditoriaus pareiškimo – 0,25 (231,68 Eur)
 8. už prašymą atnaujinti procesą – 2,5 (2316,75 Eur)
 9. už apeliacinį skundą – 2,5 (2316,75 Eur)
 10. už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, – 1,7 (1575,4 Eur)
 11. už atsiliepimą į apeliacinį skundą – 1,3 (1204,7 Eur)
 12. už kasacinį skundą – 3 (2780 Eur)
 13. už kasacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios arba apeliacinės instancijos teisme, – 2,2 (2038 Eur)
 14. už atsiliepimą į kasacinį skundą – 1,7 (1575,4 Eur)
 15. už atskirąjį skundą – 0,4 (370,68 Eur)
 16. už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, – 0,4 (370,68 Eur)
 17. už kitų, nei nurodyta šių rekomendacijų 16 punkte, dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą (išskyrus dokumentus, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai) – 0,1 (92,7 Eur)
 18. už kiekvieną paklausimą renkant bylai reikalingus įrodymus – 0,01 ( 9,2 Eur)
 19. už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą – 0,1 (92,7 Eur)

Aukščiau nurodytas maksimalus priteistinas atlygis už advokato paslaugas, sutinkamai su koeficientais, gali keistis kiekvieną ketvirtį. Tai priklauso nuo bendro šalies atlyginimo vidurkio. Todėl ir teismų priteistini advokatų įkainiai gali keistis.

Advokato atlyginimas už paslaugas nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju, jis yra lankstus. Gali būti susitariama dėl kiekvienos paslaugos apmokėjimo atskirai. Pvz., susitariama parengti atsiliepimą į ieškinį. Gali būti, kad tik tokios paslaugos pageidaujama. Jeigu asmuo pageidauja ne tik parengti teismo procesinius dokumentus, bet ir atstovauti teisme, paslaugų kaina nustatoma už visą bylą viena suma. Klientui pageidaujant, galima susitarti dėl valandinio darbo apmokėjimo. Honoraras advokatui sumokamas pagal susitarimą grynais (išrašomas kvitas) arba pavedimu į advokato nurodomą sąskaitą.


Advokatės įkainiai

Preliminarios advokatės kainos už paslaugas:

 • Pareiškimas, prašymas, pretenzija 150-250 Eur
 • Už ieškinį, priešieškinį – nuo 700 Eur
 • Už atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį nuo 500 Eur
 • Už dubliką, tripliką nuo 500 Eur.
 • Už pareiškimą išduoti teismo įsakymą – 200 Eur
 • Už apeliacinį skundą – nuo 600 Eur
 • Už atsiliepimą į apeliacinį skundą – nuo 600 Eur
 • Už kasacinį skundą – nuo 900 Eur
 • Už kasacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios arba apeliacinės instancijos teisme – nuo 800 Eur
 • Už atsiliepimą į kasacinį skundą – nuo 700 Eur
 • Už atskirąjį skundą –200 Eur
 • Dokumentai skyryboms bendru sutarimu – prašymas dėl santuokos nutraukimo ir santuokos nutraukimo pasekmių sutarties parengimas nesant dalintino turto – nuo 200 Eur
 • Dokumentai skyryboms bendru sutarimu – prašymas dėl santuokos nutraukimo ir santuokos nutraukimo pasekmių sutarties parengimas esant dalintinam turtui – nuo 400 Eur
 • Už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą (išskyrus dokumentus, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai) – 90 Eur
 • Už kiekvieną paklausimą renkant bylai reikalingus įrodymus – 9 Eur
 • Už vieną atstovavimo teisme valandą – 100 Eur
 • Advokato konsultacijos kaina – 70 Eur.

Advokatė Ramunė Snarskytė dirba Vilniuje, „LEX“ advokatų kontoroje, įsikūrusioje Jasinskio g. 7-18. Su ja galima susisiekti ir internetu.

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.