Kas yra šeima ir šeimos teisė? Šeima tai fizinių asmenų sisivienijimas, atsirandantis iš santuokos, įvaikinimo, giminystės.

Visi šeimos nariai susiję tam tikromis teisėmis ir pareigomis, kurias reguliuoja šeimos teisės normos. Šeimos teisinių santykių atsiradimas siejamas su santuokos sudarymu. Tačiau šeimos teisė reguliuoja ir santykius tarp nesusituokusių asmenų, pvz., ne santuokoje gimusių vaikų ir jų biologinių tėvų tarpusavio teises ir pareigas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso trečiosios knygos normos nustato bendruosius šeimos santykių teisinio reglamentavimo principus ir reguliuoja šiuos teisinius santykius:

 • Santuokos sudarymas, negaliojimas, nutraukimas, sutuoktinių gyvenimas skyrium.
 • Vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai.
 • Sutuoktinių tarpusavio turtiniai santykiai.
 • Globa ir rūpyba.
 • Įvaikinimas.
 • Civilinės būklės aktų registravimas – gimimo, tėvystės pripažinimo ir tėvystės nustatymo, įvaikinimo, santuokos, vardo, pavardės, tautybės, mirties registravimas.

Visi žmonės patenka į šeimos teisės reguliuojamų normų kontekstą. Kiekvienas yra gimęs šeimoje, turi tėvus, brolius, seseris, vaikus, senelius. Kiekvienas yra sūnus, dukra, tėvas ar motina. Vien iš gimimo atsiranda tam tikros teisės ir pareigos (pvz., teisė į nepilnamečio vaiko išlaikymą, pareiga išlaikyti nedarbingus tėvus ir kt.). Sudaręs santuoką asmuo savanoriškai susisieja su kitu asmeniu santuokos saitais ne tik dėl meilės, bet ir dėl bendro gyvenimo pagal įstatymo nustatytas normas. Jeigu asmenys gyvena jomis vadovaudamiesi, vykdydami savo pareigas, protingai naudodamiesi savo teisėmis, sutaria visais turtiniais klausimais, tai problemų ir nekyla.

Tačiau ne viskas gyvenime vyksta taip, kaip tikimasi sudarant santuoką. Šeimose iškyla įvairiausių problemų, ginčų, nevykdomos pareigos, kyla ginčai dėl turto ir t. t. Tuomet kreipiamasi į šeimos teisės advokatą dėl teisinių paslaugų. Šeimos teisės advokato konsultacija dažnai padeda susiorientuoti įstatymo labirintuose ir priimti teisingiausią sprendimą. Ir ne tik skyrybų atveju. Skyrybų advokatų kontora – tai jau žlungančios šeimos priešpaskutinė instancija. Paskutinė – teismas.

Advokatai teikia teisines paslaugas šeimos teisės srityje visoje Lietuvoje. Vilniuje teisinių paslaugų teikėjų pasiūla yra didžiulė. Beveik kiekvienoje advokatų kontoroje rasite advokatą, kuris specializuojasi šeimos teisės srityje. Dažnam iškyla klausimas, kurį advokatą pasirinkti? Pasirenkant gerą advokatą vadovaujamasi atsiliepimais apie jį, draugų, pažįstamų rekomendacijomis. Paprastai vilniečiai pasirenka advokatą dirbantį kurioje nors Vilniaus kontoroje. Ypač jeigu byla nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės, Vilniaus apygardos ar Lietuvos apeliaciniame teisme. Tokiu atveju, Vilniuje dirbantis advokatas nepatirs ir neprašys kompensuoti kelionės į kitame mieste esantį teismą išlaidų. Šeimos teisės advokato kompetencija yra svarbiausias kriterijus, bet žmogiškojo faktoriaus nereikia pamiršti, nes pradėjus teismo procesą klientui su advokatu tenka bendrauti ilgą laiką. Todėl bendravimas turi būti priimtinas abiem, įvertinant, kad klientai patiki advokatui savo konfidencialią informaciją, išsako jausmus, nuoskaudas ir t .t. Konsultacijų metu tenka matyti, kiek pastangų reikia žmogui išsakyti tam tikrą savo problemą ar atskleisti kokias tai nemalonias aplinkybes. Advokatas turi mokėti išklausyti ir girdėti, objektyviai įvertinti informaciją ir priimti sprendimą kaip elgtis – spręsti žmogaus problemą.

Šeimos teisės advokatai Vilniuje teikia teisines paslaugas klientams, turintiems problemų, kylančių iš šeimos teisinių santykių. Su advokatu patartina konsultuotis ne tik, kai jau problema iškyla, o tuomet, kai dar galima jai užkirsti kelią.

Advokatai bendro pobūdžio konsultacijas teikia internetu, tačiau pilnavertė konsultacija gali būti suteikta tik atvykus į advokato kontorą, nes būtina išklausyti klientą užduodant jam klausimus, peržiūrint dokumentus, sutariant dėl advokato darbo kainos (honoraro) ir kt.

Advokato teikiamos teisinės paslaugos įforminamos teisinių paslaugų teikimo sutartimi, kurioje apibrėžiama pavedimo (užduoties) apimtis, nustatoma advokato darbo kaina (honoraras). Kaina priklauso nuo bylos sudėtingumo, advokato sugaišto darbo laiko užduočiai atlikti, nuo ankstesnio dalyvavimo byloje ir kitų kriterijų. Visais atvejais kainą nustato advokatas, tačiau ji gali būti derinama pasirenkant apmokėjimo už advokato darbą būdą – už paslaugas apmokant tvirta suma, valandiniu apmokėjimu ar taikant abu apmokėjimo būdus.

Advokato teikiamos teisinės paslaugos gali būti ikiteisminės ir teisminės. Ikiteisminės – tai konsultacijos, pretenzijų, prašymų, pareiškimų, vedybinių sutarčių rengimas, dokumentų teismui rengimas. Advokatai rengia teismo procesinius dokumentus:

 • pareiškimus, ieškinius, atsiliepimus, priešieškinius, dublikus, triplikus, apeliacinius skundus, atskiruosius skundus, kasacinius skundus, prašymus;
 • dėl santuokos nutraukimo (bendru sutarimu, dėl vieno sutuoktinių kaltės, pagal vieno sutuoktinių pareiškimą);
 • dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo;
 • dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;
 • dėl išlaikymo bei vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo;
 • pareiškimus dėl teismo leidimo išdavimo vienintelės gyvenamosios vietos pirkimo-pardavimo sandoriui sudaryti, įkeičiant butą, dėl nepilnamečio palikimo priėmimo/atsisakymo ir kt. atvejais, kai šeimoje auginamas nepilnametis vaikas;
 • pareiškimus dėl civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, ištaisymo, anuliavimo;
 • dėl santuokos metu įgyto turto padalijimo, dėl turto pripažinimo asmenine nuosavybe;
 • dėl vedybinės sutarties pakeitimo, nutraukimo.

Teisminės advokato teikiamos paslaugos susiję su dalyvavimu teisme nagrinėjant bylą. Tokiu atveju su klientu sudaroma atstovavimo sutartis. Byloje gali dalyvauti vienas advokatas arba kartu su klientu.

Advokatė Ramunė Snarskytė dirba „LEX“ advokatų kontoroje, Vilniaus skyriuje. Kontora įsikūrusi Vilniaus centre, Jasinskio g. 7-18. Advokatė specializuojasi šeimos teisės srityje. Su advokate galima susisiekti www.ramunesnarskyte.lt nurodytais kontaktais.

Straipsnyje pateikta informacija yra bendro pobūdžio.

Kiekvienu atveju patartina konsultuotis asmeniškai.

Asmeninė konsultacija teikiama kontoroje iš anksto užsiregistravus.

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.