Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2018 metais registruota 19 480 santuokų. Šis rodiklis nežymiai, bet kasmet mažėja. Kaip rodo statistika, 2016 metais buvo registruota 21 347 santuokų. Vis daugiau porų gyvena neregistravę santuokos. Kam tuoktis, jei ir taip gerai. Santuoka – tai įsipareigojimas vienas kitam, atsakomybės prisiėmimas. Matyt, jaunimas neskuba to daryti. Ir tikrai, 2018 metais registruota daugiausia santuokų tarp asmenų, kurių amžius – 30-34 metai. Iš vienos pusės, neverta tuoktis, jei nesi tikras dėl kito žmogaus su visomis su tuo susijusiomis detalėmis. Iš kitos pusės, gyvenimas kartu, bendro ūkio vedimas, turto įsigijimas, vaikų gimimas nesusituokus gali sukelti daug problemų, jei poros santykiai pasikeičia ar nutrūksta.

Santuoką sudaryti paprasta. Tereikia pateikti asmenybę liudijantį dokumentą ir užpildyti anketą (yra tam tikri reikalavimai tuokiantis su užsienio valstybės piliečiu). Susituokdami įsimylėjėliai tikisi iš santuokos visko – saugumo, supratimo, meilės, ištikimybės, kuria bendro gražaus, ilgo ir laimingo gyvenimo planus, siekia po vienu stogu sutelkti tai, kas įprasta ir stabilu ir tuo pačiu nori naujovių ir netikėtumų. Tačiau dėl begalės priežasčių tūkstančiai santuokų žlunga.

Skyrybos: nuo ko pradėti?

Kadaise skyrybos buvo stigma. Prisiminus ne tokį tolimą sovietmetį, skyrybos buvo žymiai retesnės nei šiais laikais. Vien 2018 metų Lietuvos statistikos departamento duomenimis registruota 8411 ištuokų. Tai daug, nes tas skaičius dvigubai didesnis galvojant, kad pora – tai du asmenys, kurie po santuokos nutraukimo abu tampa savaip pažeisti. Statistinis skaičius dar padidėja, jei santuokoje yra gimę vaikai, kurių gyvenimus pakeičia tėvų ištuoka.

Yra atvejų, kai skyrybos – neišvengiamas, išmintingiausias ir geriausias sprendimas su tuo susijusioms šalims. Tačiau ar tai vienintelis geriausias sprendimas, kai sudeginami visi tiltai kartu su vestuvių nuotraukomis, kai vaikai turi gyventi su vienu iš tėvų ir tarp dviejų namų? Nutardami skirtis uždarome galimybę viską pataisyti ir pradėti gyventi iš naujo. Tiesa, teismas prisiima teisę sutaikyti nustatydamas terminą susitaikymui. Tačiau praktika tokia, kad daugelis asmenų, nutarusių nutraukti santuoką reiškia prašymą teismui neskirti termino susitaikymui. Tai yra todėl, kad daugelis ateina iki skyrybų slenksčio su aiškia nuostata – nutraukti santuoką. Tas slenkstis – tai skyrybų advokato kontora. Visų jį peržengusių akyse klausimas: skyrybos – nuo ko pradėti?


Skyrybų dokumentų tvarkymas

Pirmiausia, tai tvirtas apsisprendimas nutraukti santuoką. Aptarus visus su santuokos nutraukimu susijusius klausimus, su advokatu sudaroma teisinių paslaugų teikimo sutartis ir pradedamas skyrybų dokumentų tvarkymo – jų ruošimo teismui procesas. Advokato teikiamos paslaugos visais atvejais reikalingos, nes dokumentai skyryboms, jeigu jie teisingai paruošti, sutrumpina patį skyrybų procesą. Nors nedraudžiama juos parengti patiems, bet advokato patirtis juos ruošiant apsaugos nuo klaidų. Be to, skyrybų advokatas išaiškins visas santuokos nutraukimo pasekmes, patars ar įspės dėl galimų variacijų ateityje, t. y. nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, išlaikymo dydžio pakeitimą ir t. t.


Advokato konsultacija

Skyryboms reikalingi dokumentai aptariami pirmos konsultacijos su advokatu metu. Skyrybų dokumentų apimtis priklauso nuo to, kokiu būdu nutraukiama santuoka. Įstatymas numato tris santuokos nutraukimo atvejus: santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutarimu, santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės, santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu.

Koks santuokos nutraukimo būdas bus pasirinktias priklauso nuo sutuoktinių (sutuoktinio) valios ir bendros situacijos. Paprasčiausias ir pigiausias būdas santuokos nutraukimui – bendras sutarimas, nes dažniausiai norima skyrybų procesą užbaigti greitai ir mažiausiai skausmingai. Pati santuokos nutraukimo idėja sukelia daug išgyvenimų besiskiriantiems asmenims, o teismo procesas – dar vienas didžiulis iššūkis, reikalaujantis ne tik emocinių, bet ir finansinių išteklių. Todėl daugelis, jei tik yra galimybė, susitaria santuoką nutraukti taikiai. Taikiai, tei nereiškia paprastai. Teismas yra neišvengiamas, nes santuoka nutraukiama tik teismo sprendimu. Taikiai, tai reiškia, kad parengiami skyrybų dokumentai, remiantis bendru sutarimu dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Teikiantis teisines paslaugas advokatas rengia dokumentus skyryboms bendru sutarimu, t. y. parengia prašymą nutraukti santuoką ir santuokos nutraukimo pasekmių sutartį. Tai yra vadinami skyrybų dokumentai arba teismo procesiniai dokumentai, kurie pateikiami teismui, nutraukiant santuoką bendru sutarimu. Jų parengimui advokatui turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • nutraukti santuoką ketinančių asmenų tapatybę įrodančių dokumentų nuorašai;
 • santuokos liudijimo originalas;
 • vaikų gimimo liudijimų nuorašai;
 • išrašas iš VĮ „Registrų centras“ Gyventojų registro departamento apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • VĮ „Registrų centras“ išrašas apie santuokoje įgytą nekilnojamąjį turtą (išrašas teikiamas ir nesant turto);
 • VĮ „Regitra“ pažymą apie santuokoje įgytas transporto priemones (pažyma teikiama ir nesant santuokoje įsigytų transporto priemonių);
 • duomenys apie sutuoktinių kreditorius (jei tokie yra), kreditorinius įsipareigojimus (sutartys, vekseliai ir kt.);
 • dokumentai, patvirtinantys pajamas.

Gali būti reikalingi ir kiti dokumentai. Kiekvienu atveju jų reikalingumas aptariamas su advokatu. Advokatas turi teisę išreikalauti reikalingus skyrybų bylai dokumentus iš valstybinių ir privačių įmonių, įstaigų, organizacijų, jei klientas jų neturi ar negali gauti. Atlikta už papildomą kainą ši paslauga sutaupys kliento laiką. Viską aptarus konsultacijos metu, iškilusius klausimus su advokatu toliau galima spręsti bendraujant internetu ar telefonu. Dažnai antro ir paskutinio susitikimo su advokatu metu pasirašomi parengti skyrybų dokumentai. Tuo skyrybų dokumentų tvarkymas baigiamas. Sekanti skyrybų proceso stotelė – teismas. Nutraukiant santuoką bendru sutarimu byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, pareiškėjams teismo posėdyje nedalyvaujant. Taip, kad pasitelkus į skyrybų procesą advokatą galima apsieiti dviem susitikimais advokato kontoroje ir laukti teismo sprendimo.

Tenka matyti skelbimus – skyrybos pigiai ir greitai. Nereikėtų žavėtis tokia propaganda, nes niekas šiame pasaulyje nėra gera, kas greita ir pigu. Gal vertėtų pagalvoti kitaip – profesionaliai ir garantuotai. Pigumas atsiremia į profesionalumą. Sumokėsite advokatui sutartą kainą už paslaugas ir išvengsite rūpesčių ne tik dėl teisingų skyrybų dokumentų parengimo, bet gausite pilną informaciją apie teismo proceso eigą. Advokatas, sudaręs teisinių paslaugų teikimo sutartį yra atstovas, kuris gali gauti ne tik informaciją apie teismo procesą, bet gali gauti ir jau priimtą teismo sprendimą. Tokiu būdu, skyrybų procesas vyksta asmenims net nepriartėjus prie teismo rūmų. Skyrybų greitis taip pat susijęs su profesionalumu. Neteisingai surašyti skyrybų dokumentai gali būti teismo nutartimi grąžinami pataisymui ir kartą, ir kitą kartą. Taip nukeliama skyrybų pabaiga. Be to, besiskelbiantys galintys greitai sutvarkyti skyrybas negali žinoti ir numatyti teismo apkrovimo, teisėjų užimtumo. Bylos teisme nagrinėjamos eilės tvarka. Įvertinant, kiek vien tik skyrybų bylų nagrinėjama Lietuvoje per metus, reikia nepamiršti, kad teismai nagrinėja ir kitas bylas. Skyrybų greičio sąvoką galima būtų naudoti kalbant apie advokato teikiamų paslaugų operatyvumą. Manau, kad dauguma advokatų stengiasi paslaugas teikti greitai. Aišku, tai taip pat priklauso nuo advokato darbo apkrovimo. Advokatų Lietuvoje yra pakankamai, tuo labiau užsiimančių šeimos teisės klausimais.
Nesutariant skirtis bendru sutarimu, vienas iš sutuoktinių gali kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas nutraukti santuoką dėl kaltės (CK 3.55 straipsnis), jeigu santuoka faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. CK 3.60 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to bendras gyvenimas tapo negalimas. Minėto straipsnio 3 dalyje preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba yra neištikimas, arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu arba šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus ja nesirūpina.

Skyrybų dokumentų paruošimui nutraukiant santuoką dėl kaltės reikalingi šie dokumentai:

 • nutraukti santuoką ketinančių asmenų tapatybę įrodančių dokumentų nuorašai
 • santuokos liudijimo originalas
 • vaikų gimimo liudijimų nuorašai
 • išrašas iš VĮ “Registrų centras” Gyventojų registro departamento apie deklaruotą gyvenamąją vietą
 • VĮ “Registrų centras” išrašas apie santuokoje įgytą nekilnojamąjį turtą (išrašas teikiamas ir nesant turto)
 • VĮ “Regitra” pažymą apie santuokoje įgytas transporto priemones (pažyma teikiama ir nesant santuokoje įsigytų transporto priemonių)
 • duomenys apie sutuoktinių kreditorius (jei tokie yra).
 • sutuoktinio kaltės įrodymai

Tai būtinų dokumentų sąrašas, tačiau jis yra nebaigtinis ir gali keistis priklausomai nuo situacijos, nuo ieškinio reikalavimų.

Santuokos nutraukimo bylos dėl kaltės yra žymiai sudėtingesnės, trunka ilgiau ir reikalauja dar didesnio dėmesio rengiant skyrybų dokumentus. Šios bylos nagrinėjamos ieškinio teisenos tvarka, t.y. proceso iniciatorius pateikia teismui ieškinį dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei.

Ieškinys – tai taip vadinamas skyrybų dokumentas teismui. Ieškinyje turi būti nurodomos šeimos iširimo priežastys, pasitelkiant įrodymus įrodinėjama sutuoktinio kaltė, dalijamas turtas, įsipareigojimai kreditoriams, sprendžiamas nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos ir išlaikymo (alimentų) klausimai, vienas kito išlaikymo klausimai ir t.t. Ieškinį parengti neprofesionalui yra sunki užduotis. Reikia teisingai suformuluoti reikalavimus ir juos pagrįsti. Be to, yra ir bendri reikalavimai ieškiniui, kurie negali būti žinomi asmeniui ne teisininkui.

Skyrybų byloje dėl kaltės gali prireikti advokato pagalbos ne tik teismo proceso iniciatoriui (ieškovui), bet ir santuokos iširimu kaltinamam sutuoktiniui (atsakovui). Gavęs ieškinį atsakovas turi pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Atsiliepime atsakovas turi pareikšti atsikirtimus į ieškinį, pateikti įrodymus, suformuluoti atsiliepimą pagal visus civilinio proceso reikalavimus. Gali būti, kad atsakovas pageidaus ištuokos byloje pateikti savo reikalavimus, savo kaltės dėl santuokos iširimo įvertinimą. Tokiu atveju advokato paslaugos taip pat reikalingos, nes teismui turėtų būti rengiamas priešieškinis, kurį galima būtų priskirti prie liaudyje vadinamų skyrybų dokumentų.

Santuokos nutraukimas dėl kaltės brangesnis ištuokos būdas, nei skyrybos bendru sutarimu, nes mokamas žyminis mokestis. Žyminio mokesčio dydis priklauso nuo dalijamo turto vertės. Advokato darbo kaina priklauso nuo ieškinio apimties, jo sudėtingumo, advokato sugaišto darbo laiko, teismo posėdžių skaičiaus ir laiko. Ir svarbiausia, kad tik pagrįstas neabejotinais ir pakankamais įrodymais ieškinys bus patenkintas pilnai. Visada yra rizika, kad nebus pilnai patenkinti visi reikalavimai. Jei nutraukiant santuoką bendru sutarimu kompromisus priima abu sutuoktiniai, tai nutraukiant santuoką teisme, kompromisą priims teismas. Todėl visada patartina tartis taikiai.

Skyrybų dokumentus teismui gali pateikti vienas sutuoktinis ir reikalauti santuokos nutraukimo dar vienu įstatyme numatytu pagrindu. Tai taip vadinamas santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu. Santuoka nutraukiama vieno sutuoktinio prašymu esant šioms sąlygoms:

 • Sutuoktiniai gyvena skyrium daugiau nei vienerius metus
 • Vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas neveiksniu po santuokos sudarymo
 • Vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinai kur esančiu
 • Vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau kaip vienerius metus už netyčinį nusikaltimą
 • Priklausomai nuo aplinkybių gali būti ruošiami šie skyrybų dokumentai – prašymas, santuokos nutraukimo pasekmių sutartis arba ieškinys (žr. „Skyrybos su nuteistaisiais laisvės atėmimo bausme“ ) Advokatui teikiamai paslaugai atlikti (skyrybų dokumentų ruošimui) pateiktini šie dokumentai:
 • sutuoktinio kaltės įrodymai
 • nutraukti santuoką ketinančių asmenų tapatybę įrodančių dokumentų nuorašai
 • santuokos liudijimo originalas
 • vaikų gimimo liudijimų nuorašai
 • išrašas iš VĮ “Registrų centras” Gyventojų registro departamento apie deklaruotą gyvenamąją vietą
 • VĮ “Registrų centras” išrašas apie santuokoje įgytą nekilnojamąjį turtą (išrašas teikiamas ir nesant turto)
 • VĮ “Regitra” pažymą apie santuokoje įgytas transporto priemones (pažyma teikiama ir nesant santuokoje įsigytų transporto priemonių)
 • duomenys apie sutuoktinių kreditorius (jei tokie yra)
 • nuoprendžio nuorašas

Visais santuokos nutraukimo atvejais teismo sprendimu ar teismo patvirtinta santuokos nutraukimo pasekmių sutartimi privalomai išsprendžiami šie klausimai: nepilnamečių vaikų ir vienas kito išlaikymas, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymas, bendravimo tvarka vaiko auklėjime (jei pageidaujama), padalinamas visas santuokos metu įgytas turtas, priklausantis sutuoktiniams bendrąja jungtine nuosavybe, išsprendžiami įsipareigojimų kreditoriams klausimai. Visi šie klausimai aptariami sutartyje (skiriantis bendru sutarimu), o esant ginčui – ieškinyje – dėl kiekvieno klausimo teikiami įrodymai bei įrodinėjamos aplinkybės. Todėl advokato paslaugos skyrybų dokumentų tvarkymui /parengimui yra rekomenduotinos.

Advokatė Ramunė Snarskytė dirba „LEX“ advokatų kontoroje, adresu Jasinskio g. 7-18. Ji teikia paslaugas ruošiant dokumentus skyryboms bei atstovauja teismuose. Dėl konsultacijos kreiptis telefonu ar internetu (www.ramunesnarskyte.lt). Konsultacijos kaina – 60 eurų.

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.