Įstatymas numato, kad asmuo, pageidaujantis priimti palikimą po mirusiojo mirties – pagal įstatymą ar pagal testamentą – turi per tris mėnesius kreiptis į mirusiojo paskutinės gyvenamosios vietos notarą ir pateikti pareiškimą apie palikimo priėmimą. Palikimo priėmimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo dienos, einančios po mirties dienos. Įstatymas nustato įpėdinių eilę paveldint pagal įstatymą (jeigu nėra testamento). Jeigu nėra pirmos eilės įpėdinių ar pastarieji palikimo atsisako, ar nepriima, tai paveldėti kviečiami antros eilės įpėdiniai ir t.t., tačiau svarbu žinoti, kad visų eilių įpėdiniai bei testamentiniai įpėdiniai pretenduojantys paveldėti turi pateikti pareiškimus notarui, kad palikimą priima trijų mėnesių laikotarpiu. Suėjus trijų mėnesių po palikėjo mirties terminui, notaras, įvertinęs dokumentus, gautus pareiškimus, išduoda paveldėjimo teisės liudijimus įpėdiniams, turintiems pirmumo teisę paveldėti.

Praleidus terminą palikimui priimti tam tikrais atvejais jis gali būti atnaujinamas teismo proceso metu. Tokiu atveju, kreipiamasi į teismą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo. Jeigu palikimą priėmę įpėdiniai sutinka, kad terminą praleidęs įpėdinis būtų įtrauktas į paveldėtojų eilę, tuomet kreipimosi į teismą galima išvengti.

Jeigu terminą palikimui priėmęs asmuo faktiškai valdė paveldimą turtą, reikia kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad asmuo priėmė palikimą faktiškai jį valdydamas, nustatymo.

Taigi, trys mėnesiai nuo palikėjo mirties yra laikotarpis, kada galima pareikšti savo teises paveldėti.

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.