Abu tėvai turi lygias teises ir pareigas nepilnamečių vaikų atžvilgiu. Pareiga išlaikyti ir tinkamai auklėti savo vaikus, – įstatymuose įtvirtinta tėvų pareiga, – išlieka ne tik vaiko tėvams gyvenant santuokoje, bet ir po jos nutraukimo. Kai tėvai nesusitaria dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos dalyvavimo auklėjant vaiką ir bendravimo su juo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką nustato teismas.

Dėl tėvų skyrybų nepilnamečiai vaikai neturi nukentėti. Išsituokę tėvai turi stengtis, kad vaiko/vaikų gyvenimo kokybė ir psichologinis fonas nepasikeistų. Gyvenant santuokoje rūpinimasis vaikais ir jų auklėjimas, bendravimas su jais yra savaime suprantama ir jokių didelių išankstinių susitarimų sutuoktiniams nereikia. Tačiau kai santuoka nutraukiama, iškyla nesutarimų dėl bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarkos.

Nutraukiant santuoką bendru sutarimu santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje tėvai susitaria, kaip vyks bendravimas su vaikais po skyrybų. Šios sutarties nuostatos įtraukiamos į teismo sprendimą ir tokiu būdu tampa privalomos. Pvz., nustačius vaikų gyvenamąją vietą su motina, minėtoje sutartyje aptariama, koks bus tėvo bendravimas su vaikais po skyrybų, kaip, kada vaikai bus paimami, kada grąžinami į namus, kaip bus leidžiamos atostogos, prieš kiek laiko šiuo atveju tėvas praneš vaikų motinai apie ketinimą vaikus paimti ir t. t.

Bendravimo su vaikais grafikas – tėvų susitarimas. Jo, kaip ir kiekvienos sutarties, privaloma laikytis. Be to, šis susitarimas įtvirtintas teismo sprendimu, o sprendimas turi vykdomąją galią. Praktikoje pasitaiko, kad vieni tėvai nedetalizuoja bendravimo su vaikais tvarkos, kiti – bendravimo su vaikais tvarką aptaria labai detaliai. Tai yra tėvų pasirinkimas. Jeigu bendravimo su nepilnamečiais tvarka aptarta detaliau, tai galbūt ateityje bus lengviau kontroliuoti procesą, tėvai žinos savo aptartus įsipareigojimus. Nesant detalaus bendravimo tvarkos aptarimo, galima daugiau sumaišties ir neapibrėžtumo, yra galimybė piktnaudžiauti savo teisėmis ir kt.

Nutraukiant santuoką dėl sutuoktinio kaltės teismo sprendimu turi būti išspręstas vaikų bendravimo tvarkos su vienu iš tėvų klausimas. Kaip ir nutraukiant santuoką bendru sutarimu, galima reikalauti daugiau ar mažiau detalizuotos bendravimo su vaikais tvarkos, priklausomai nuo įvairių aplinkybių, kurias turi pagrįsti kiekvienas jos (vienokios ar kitokios) reikalaujantis.

Reikia pasakyti, kad teismo sprendimu nustatyta bendravimo su vaikais tvarka nėra amžinas dalykas. Pasikeitus aplinkybėms (kai nustatytas bendravimo su vaikais grafikas nebetinka ar bendravimas su vienų iš tėvų kenkia vaiko interesams, kai dėl netinkamo tėvo/motinos elgesio ketinama minimalizuoti bendravimą su vaikais ir kt.) bet kuris iš tėvų gali kreiptis į teismą su ieškiniu dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiais vaikais/vaiku pakeitimo. Ieškinys įrodinėjamas pagal ginčo teisenos taisykles – kiekvienas turi pagrįsti savo reikalavimus.

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.