Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu gali būti nutraukiamos esant šioms sąlygoms:

  1. Sutuoktiniai gyvena skyrium daugiau nei vienerius metus.
  2. Vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas neveiksniu po santuokos sudarymo.
  3. Vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu.
  4. Vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau kaip vienerius metus už netyčinį nusikaltimą.

1 punkto pagrindu gali būti reiškiamas prašymas nutraukti santuoką vieno sutuoktiniu prašymu, kai sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus. Tai nereiškia, kad, jei asmenys tiesiog nutarė nebegyventi kartu ir taip gyvena daugiau nei vienerius metus, gali pasinaudoti šia įstatymo nuostata. Šiuo pagrindu vienas iš sutuoktinių gali reikšti prašymą nutraukti santuoką, kai dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas (CK 3.76 straipsnis). Tokiu atveju, jeigu sutuoktinių gyvenimas skyrium tęsiasi daugiau kaip vienerius metus po teismo sprendimo įsiteisėjimo, bet kuris sutuoktinis gali reikalauti santuoką nutraukti vieno sutuoktinio prašymu ypatingosios teisenos tvarka. Nesant teismo sprendimo dėl gyvenimo skyrium, santuoka nutraukiama kitais būdais, padedant skyrybų advokato.

Verta aptarti santuokos nutraukimą, kai vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau, kaip vienerius metus už netyčinį nusikaltimą (atkreiptinas dėmesys, kad kalbama apie santuokos nutraukimą su asmeniu, nuteistu už netyčinį nusikaltimą). Dažni atvejai, kai vienam iš sutuoktinių esant nuteistam laisvės atėmimo bausme reikia apsispręsti, kokį santuokos nutraukimo būdą pasirinkti. Sutuoktiniams palikta laisvė apsispręsti – taikiai nutraukti santykius ar pasirengti įtemptam ir morališkai sunkiam procesui. Jei vienas sutuoktinių kategoriškai dėl vienų ar kitų priežasčių nesutinka skirtis, t.y. nutraukti santuokos bendru sutarimu, tai nereiškia, kad kitas sutuoktinis „pasmerktas“ būti santuokoje. Tokiems atvejams įstatymų leidėjas numato kitus pagrindus kreiptis į teismą (CK 3.55 str. 1d. 4 p. ir CK 3.60 ). Visais atvejais šį klausimą sprendžia teismas.

Jeigu vienas iš sutuoktinių yra nuteistas ilgiau nei vieneriems metams laisvės atėmimo bausme už netyčinį nusikaltimą ir ją atlieka ilgiau nei vienerius metus, galimi skyrybų būdai:

1. Santuokos nutraukimas bendru sutarimu (CK 3.51 str ).
Teismui teikiamas prašymas dėl santuokos nutraukimo ir sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių (ir kiti dokumentai pagal situaciją). Sutuoktiniai yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 83 str. 1d. 12 p.).
Paprastai byla nagrinėjama rašytine tvarka, sutuoktiniams nedalyvaujant.
2. Santuokos nutraukimas vieno iš sutuoktinių prašymu (CK 3.55 str. 1 d. 4 p.).
Tai tie atvejai, kai norintis išsiskirti sutuoktinis nekaltina kito sutuoktinio, jog santuoka iširusi, t. y. nėra keliamas kito sutuoktinio kaltės klausimas. Tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių sutuoktiniams nėra galimybės susitarti dėl santuokos nutraukimo padarinių ir negalima jos nutraukti bendru sutarimu. Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu gali būti įvykdomos padedant skyrybų advokato.


Skyrybos vieno iš sutuoktinių prašymu

Nutraukiant santuoką vieno sutuoktinio prašymu, sutuoktiniai yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 83 str. 1d. 12 p.).

Kadangi santuoka nutraukiama vieno sutuoktinio iniciatyva, sutartis dėl santuokos nutraukimo padarinių nesudaroma.

Jeigu vienas sutuoktinis nuteisiamas laisvės atėmimu ar kitokia bausme už tyčinį nusikaltimą, santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu negalimas. Šiais atvejais galimi skyrybų būdai yra:
1. Bendru sutarimu (CK 3.51 str. ).
2. Ieškinine teisena – vienas sutuoktinių teikia ieškinį teismui, reikalaudamas nutraukti santuoką dėl nuteistojo sutuoktinio kaltės (CK 3.60 str.). Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą.
Byla nagrinėjama teisme.
Ieškinys apmokestinamas žyminiu mokesčiu.

Advokatė Ramunė Snarskytė padės parengti skyrybų dokumentus. Susisiekti galite kontaktuose nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu.

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.