Jeigu vaiko motina sudarė naują santuoką nepraėjus 300 dienų nuo ankstesnės santuokos nutraukimo, vaiko tėvu įrašomas naujasis sutuoktinis. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.150 str. 1 d. norma teigia, kad nuginčyti tėvystę, kai vaikas gimė susituokusiems tėvams arba nepraėjus trims šimtams dienų po santuokos pabaigos, galima tik įrodžius, kad asmuo laikantis save vaiko tėvu gali būti vaiko tėvas. Vaiko tėvyste abejojantis tėvas turi teisę kreiptis į teismą dėl jos nuginčijimo per vienerius metus. Vienerių metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai asmuo, kuris ketina ginčyti tėvystę sužinojo apie ginčytinus įrašus vaiko gimimo liudijime arba sužinojo aplinkybes, sudarančias pagrindą teigti, kad gimimo įrašo duomenys neatitinka tikrovės. Jeigu tėvystę ginčijantis asmuo praleido vienerių metų terminą, galima prašyti teismo terminą atnaujinti, tačiau reikės įrodyti, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Ar priežastys svarbios – spręs teismas.

Teismų praktika rodo, kad tėvystės nuginčijimas galimas tik esant svariam pagrindui ir svarbiausia atsižvelgiant į vaiko interesus. Tėvystės nuginčijimu turi būti siekiama užtikrinti, kad vaikas neliktų be tėvo. Net faktas, kad asmuo nėra vaiko biologinis tėvas negali būti neginčijamas pagrindas tėvystei nuginčyti. Teismas vertina visas su šeimos ryšiais susijusias aplinkybes, ypač atsižvelgiama į vaiko psichosocialinį ryšį su tėvystę ginčijančiu tėvu. Yra posakis – ne tas tėvas, kuris pradėjo, o tas, kuris užaugino. Vaiko raidai svarbiau, ką pats vaikas pripažįsta tėvu, nežiūrint į kraujo ryšį. Tais atvejais, kai asmuo įrašytas gimimo liudijime vaiko tėvu ginčija tėvystę, o biologinio tėvo nėra galimybės nustyti, vaiko ryšys su jį auginančiu tėvu yra nusistovėjęs, teismai, vadovaudamiesi vaiko interesais, apeliuojant į tai, kad vaikas negali likti be tėvo, dažnai tokius ieškinius atmeta. Todėl ginčijant tėvystę kartu turėtų būti siekiama nustatyti tikrąjį tėvą. Kitaip sakant, tėvystės nuginčijimas galimas tada, kai siekiama nustatyti tikrąją vaiko kilmę, kad vaikas turėtų abu tėvus, vykdančius savo tėvų valdžią bei užtikrinančius vaiko turtines ir neturtines teises.

Informacija bendro pobūdžio. Konkrečiu atveju kreipkitės į advokatę Ramunę Snarskytę (tel. +370 698 04360).

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.