Daug porų gyvena nesudarę santuokos, tačiau vaikai gimsta. Todėl žmonėms iškyla daug klausimų, kaip reguliuojami tėvystės (motinystės) pripažinimo teisiniai santykiai. Vaikas turi du tėvus ir turi teisę juos žinoti. Tėvai abu turi lygias pareigas prieš vaiką, turi prisiimti atsakomybę už savo vaiką. To patvirtinimas gali būti tėvystės pripažinimas.

Kas registruojamas vaiko tėvu, jei vaiką pagimdo nesanti santuokoje moteris? Bendra taisyklė tokia – jei vaiko motina nėra ištekėjusi ir vaiko tėvystė nėra pripažinta ar nustatyta, tėvo duomenys vaiko gimimo akto įraše neįrašomi. Tiesiog skiltyse apie vaiko tėvą įrašoma „nenurodytas“. Vaikui suteikiamas motinos nurodytas vardas, jos pavardė ir tautybė.

Dar negimusio vaiko tėvas gali pripažintėi tėvystę pateikdamas notarui tvirtinti pareiškimą dėl būsimo vaiko tėvystės pripažinimo, jeigu egzistuoja aplinkybės, dėl kurių pripažinimas nebus galimas po vaiko gimimo. Notarui turi būti pateikiama medicinos įstaigos pažymą apie nėštumą. Civilinės metrikacijos įstaiga saugo tokį pareiškimą, kol gims vaikas, t.y. iki tol, kol bus pateikiamas asmens sveikatos įstaigos išduotas vaiko gimimo pažymėjimas ir prašymas registruoti vaiko gimimą. Vaiko gimimo akto įraše bus nurodomi abu tėvai. Išankstinis tėvystės pripažinimas gali būti atšaukiamas taip pat pas notarą iki vaiko gimimo.

Kai vaikas jau gimęs, o vaiko gimimas dar neįregistruotas, nesanti santuokoje vaiko motina kartu su save laikančiu vaiko tėvu gali kreiptis į notarą dėl tėvystės pripažinimo patvirtinimo. Notaro patvirtintas pareiškimas bei asmens sveikatos įstaigos išduotas vaiko gimimo pažymėjimas pateikiami civilinės metrikacijos įstaigai, kuri registruoja vaiko gimimą. Tokiu atveju vaiko gimimo akto įraše nurodomi abu tėvai.

Jeigu vaiko gimimas jau buvo įregistruotas ir jo gimimo akto įraše tėvas nenurodytas, situacija gali būti pakeista tokiu būdu: vyras, laikantis save vaiko tėvu gali kartu su vaiko motina kreiptis į notarą ir patvirtinti pareiškimą, kuriuo pripažįsta tėvystę. Notaro patvirtintas tėvystės pripažinimas pateikiamas civilinės metrikacijos įstaigai, kuri atlieka civilinės būklės akto įrašo pakeitimą koreguodama duomenis apie vaiko tėvus. Reikia žinoti, kad, jei notarui pateiktame tvirtinti tėvystės pripažinimo pareiškime nenurodysite po tėvystės pripažinimo suteiktinos pavardės, vaikui bus palikta motinos pavardė. Todėl, prieš pripažįstant tėvystę, susitarkite, kokią pavardę suteiksite vaikui.

Dar reikėtų žinoti, kad vaikas sulaukęs dešimties metų turi pareikšti savo nuomonę dėl tėvystės. Notaras patvirtins pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo, jei bus gautas vaiko, turinčio dešimt metų rašytinis sutikimas. Keista įstatymo nuostata, bet taip yra. Analogiškai yra dėl pilnamečių vaikų pripažinimo. Jei pilnametis vaikas nesutiks, tėvystės pripažinimo pareiškimo notaras netvirtins.

Taigi, notaras padės išspręsti tėvystės pripažinimo klausimą minėtais atvejais. Visais kitais atvejais, tėvystės klausimai sprendžiami teismine tvarka, tame tarpe ir tėvystės pripažinimas, kai nėra ginčo. Pavyzdžiui, vaiką pagimdė nesusituokusi, o ką tik santuoką nutraukusi ir vėl neištekėjusi motina. Bendra taisyklė: jeigu vaikas gimė nepraėjus trims šimtams dienų po santuokos pabaigos (santuokos pabaiga – kai santuoka nutraukiama įstatymų nustatyta tvarka) geriausias būdas išspręsti tėvystės klausimą yra toks – vaiko motina, buvęs sutuoktinis ir save laikantis vaiko tėvu asmuo – visi trys pateikia teismui bendrą pareiškimą, kuriuo prašo teismo, kad vaiko tėvu būtų įrašomas ne buvęs sutuoktinis (nes, vaikui gimus nepraėjus ne daugiau, nei 300 dienų nuo santuokos pabaigos, vaiko tėvu įrašomas buvęs sutuoktinis), o save laikantis vaiko tėvu asmuo. Kitaip sakant, jeigu visi trys šios situacijos dalyviai žino ir yra tikri, kas yra tikrieji vaiko tėvai, kreipimasis į teismą teikiant bendrą pareiškimą prašant nuginčyti duomenis gimimo įraše apie tėvą yra teisingas ir protingas žingsnis. Tiek vaikas turi žinoti savo tėvus, tiek vaiko tėvai turi prisiimti atsakomybę. Teismo sprendime nustačius, kad asmuo nėra vaiko tėvas, kreipiamasi į notarą, kuris patvirtina tėvystės pripažinimą. Remiantis šiais dokumentais civilinės metrikacijos įstaiga koreguoja vaiko gimimo akto įrašus.

Tėvystės pripažinimui senaties terminai netaikomi.

Teismui teikiamus dokumentus dėl tėvystės pripažinimo gali padėti parengti advokatas.

Informacija bendro pobūdžio. Konkrečiu atveju kreipkitės į advokatę Ramunę Snarskytę (tel. +370 698 04360).

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.