Nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimas sprendžiamas teisme, jei tarp tėvų yra ginčas dėl to, su kuriuo iš tėvų turi gyventi nepilnametis. Tai atvejai, kai nutraukiama ar pripažįstama negaliojančia santuoka, kai priimamas sprendimas dėl separacijos, kai gimsta vaikas nesusituokusiems ir kartu negyvenantiems tėvams.

Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas skyrybų atveju, priimant sprendimą dėl separacijos, pripažįstant santuoką negaliojančia yra privalomas taip pat, kaip ir išlaikymo vaikui nustatymas. Pageidaujant, teisme galima nustatyti ir bendravimo su vaiku tvarką, tėvams išsituokus. Kitaip sakant, vaiko gyvenamosios vietos nustatymas yra vienas iš reikalavimų skiriantis dėl kito sutuoktinio kaltės arba bendras sutarimas, aptartas teismui teikiamoje santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje.

Galima kreiptis į teismą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo reiškiant savarankišką reikalavimą – tik nustatyti vaiko gyvenamąją vietą (paprastai kartu prašoma priteisti alimentus). Teismui teikiamas ieškinys, kuris apmokestinamas kaip neturtinis reikalavimas sutinkamai su CPK 80 str. 1 d. 2 p. – 75 Eur (teikiant ieškinį elektroninėmis priemonėmis).

Su kuriuo iš tėvų nustatytina vaiko gyvenamoji vieta sprendžia teismas, atsižvelgdamas prioritetiškai į vaiko interesus – motina ir tėvas turi pagrįsti, kodėl vaiko interesus labiau atitiktų gyvenimas su juo ar su ja. Atsižvelgiama į turimą gyvenamąjį būstą, pajamas, asmens savybes, sveikatos stovį, ryšį su vaiku, vaiko norus, vaiko ryšį su kitais broliais, seserimis, kiekvieno iš tėvų požiūrį į vaiko auklėjimą, santykį su kitu tėvo ar motinos sutuoktiniu ar sugyventiniu ir kt. Vaiko gyvenamoji vieta nustatoma su tėvu arba su motina, nenurodant konkretaus adreso.

Vaiko gyvenamosios vietos nustatymo bylose privalomai dalyvauja Vaiko teisių apsaugos institucija (dalyvaujantis asmuo), kuri teikia išvadą bei atstovauja nepilnamečio vaiko teisėms ir interesams.

Nagrinėdamas šias bylas teismas laikosi aktyvios pozicijos. Tai reiškia, kad teismas savo iniciatyva gali aiškintis įvairias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai (pasitelkti ekspertus, nustatant, kuris iš tėvų atsižvelgiant į jų asmenines savybes, ryšį su vaiku labiau tinkamas, apie galimybę vaikui reikšti savo nuomonę, išreikalauti dokumentus apie sveikatos būklę ir pan.).

Reikalavimas nustatyti vaiko gyvenamąją vietą yra neatsiejamas su reikalavimu nustatyti bendravimo su vaiku tvarką. Logiška, nes vaikui gyvenant su vienu iš tėvų, kitas – tėvas ar motina – nepraranda teisių ir pareigų susijusių su vaiko auklėjimu. Jei manoma, kad bendravimui su vaiku bus trukdoma ar jis apsunkinamas, bendravimo tvarkos nustatymas padės vaiko tėvams ateityje išvengti konfliktų.

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.